ความแตกต่างระหว่างอัลตราซาวด์แบบ 2D กับ 3D

ความแตกต่างระหว่างอัลตราซาวด์ครรภ์แบบ 2D กับ 3D

อัลตราซาวด์ครรภ์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบสุขภาพของทารกในครรภ์ โดยการใช้คลื่นเสียงเพื่อส่งออกมาจากอุปกรณ์และรับคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมาจากภายในของทารก การส่งออกและการรับคืนนี้จะช่วยให้สามารถสรุปได้ว่าทารกมีสุขภาพปกติหรือไม่


แต่ว่า มีการแบ่งอัลตราซาวด์ครรภ์ออกเป็น 2D และ 3D ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างในอัลตราซาวด์ครรภ์แบบ 2D จะมีการส่งคลื่นเสียงมาเพื่อสร้างภาพของทารก โดยภาพจะแสดงผลเป็นภาพแบบแนวตั้งของลำไส้ ทำให้สามารถมองเห็นรูปร่างของทารกได้ แต่การมองเห็นรายละเอียดของร่างกายและหน้าตาของทารกไม่ได้ชัดเจนเท่ากับอัลตราซาวด์ครรภ์แบบ 3D


ส่วนอัลตราซาวด์ครรภ์แบบ 3D นั้นจะใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อส่งออกคลื่นเสียงและรับคืนคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมา ซึ่งจะช่วยให้สามารถมองเห็นทารกแบบสามมิติได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของร่างกาย รอยยิ้ม หรือลักษณะที่แตกต่างอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองได้รับความรู้สึกชัดเจนมากขึ้นเมื่อเทียบกับอัลตราซาวด์ครรภ์แบบ 2D ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงผลเป็นรูปแบบของภาพแนวตั้ง และยังมีความเจียนลดลงเมื่อมองเห็นรายละเอียดของทารก


นอกจากนี้ อัลตราซาวด์ครรภ์แบบ 3D ยังมีประโยชน์อื่นๆ เช่น ช่วยให้สามารถตรวจพบความผิดปกติของทารกได้อย่างละเอียด รวมถึงช่วยให้สามารถสร้างภาพประทับใจของทารกในครรภ์ให้ผู้ปกครองได้เห็นก่อนที่จะเกิดขึ้นด้วยความสามารถของอัลตราซาวด์ครรภ์แบบ 3D นั้น ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถเชื่อมั่นในสุขภาพของทารกมากขึ้น และสามารถรู้สึกใกล้ชิดกับทารกของตนเองมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นภาพในมิติสามมิติ


ดังนั้น การเลือกใช้วิธีการตรวจสอบสุขภาพของทารกในครรภ์จึงขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกสบายของผู้ปกครอง แต่ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีการไหน สิ่งสำคัญคือควรตรวจสอบสุขภาพของทารกเพื่อให้มั่นใจว่าทารกสุขภาพดีและปลอดภัยอยู่เสมอ
Reference

  1. 3D Ultrasound Imaging: A Review – Year 2017 – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5736041/
  2. Comparison of 2D and 3D Ultrasound in Prenatal Diagnosis – Year 2013 – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3574061/
  3. Comparison of Two-dimensional and Three-dimensional Ultrasound for Fetal Anomaly Screening – Year 2012 – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3650566/