การเตรียมตัวสำหรับการตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์

การเตรียมตัวสำหรับการตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์

การตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์เป็นการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์และการตรวจวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่อาจมีผลต่อการตั้งครรภ์และการคลอด. การเตรียมตัวสำหรับการตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์จะช่วยให้การตรวจมีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงขึ้น ดังนั้นโพสนี้จะกล่าวถึงหลายเรื่องที่สำคัญที่ผู้ตรวจและผู้รับการตรวจควรรู้และทำก่อนการตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์

 1. แจ้งเวชศาสตร์ : ผู้รับการตรวจควรแจ้งแพทย์ใดๆ ที่ผู้ตรวจควรรู้ เช่น ประวัติการแพ้ยาหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 2. กินอาหารที่ดี : การกินอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยเพิ่มสุขภาพของทารกในครรภ์ และผู้ตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์อาจแนะนำว่าควรรับประทานอาหารใดบ้างก่อนการตรวจ
 3. สวมเสื้อผ้าที่สะดวกสบาย : การสวมเสื้อผ้าที่สะดวกสบายจะช่วยให้การตรวจสะดวกและไม่สะดุดกับการสวมเสื้อผ้า
 4. ทำความสะอาดเปลือกท้อง : ผู้รับการตรวจควรทำความสะอาดเปลือกท้องให้สะอาด โดยใช้สบู่และน้ำอุ่น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรคเข้าทำลาย
 1. การกินอาหารก่อนการตรวจ : ผู้รับการตรวจควรระมัดระวังไม่รับประทานอาหารมาก่อนการตรวจ เพราะอาหารจะทำให้การตรวจยากขึ้น และอาจทำให้ผลการตรวจไม่แม่นยำ
 2. ระวังการใช้ยา : ผู้รับการตรวจควรระวังการใช้ยาที่ไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์ หรือยาที่อาจมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
 3. สอบถามประวัติครอบครัว : ผู้ตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์อาจสอบถามเกี่ยวกับประวัติครอบครัว เพื่อตรวจสอบว่ามีภาวะหรือโรคที่มีความเสี่ยงสูง
 4. นัดหมาย : ผู้รับการตรวจควรติดต่อกับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ต้องการตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์ล่วงหน้า เพื่อระบุวันและเวลาการตรวจ
 5. แต่งตัว : การแต่งตัวเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะผู้ตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์จะต้องสังเกตเปลี่ยนแปลงของรูปร่างทารกในครรภ์
 6. ปฏิบัติตามคำแนะนำ : ผู้รับการตรวจควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์ เพื่อให้การตรวจมีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงขึ้น


การตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์เป็นการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ที่สำคัญมากในการตั้งครรภ์และการคลอด การ เตรียมตัวด้วยวิธีที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ตรวจและผู้รับการตรวจมีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงขึ้น อย่างไรก็ตามการตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลหรือกลัว เพราะมีประโยชน์สูงสุดในการประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ และการคลอดของแม่ ดังนั้นผู้ตรวจและผู้รับการตรวจควรร่วมมือกันเพื่อให้การตรวจมีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงที่สุด

Reference

 1. “Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate” by D. Bahdanau, K. Cho, and Y. Bengio. (2014) https://arxiv.org/abs/1409.0473
 2. “Playing Atari with Deep Reinforcement Learning” by V. Mnih, K. Kavukcuoglu, D. Silver, A. Graves, I. Antonoglou, D. Wierstra, and M. Riedmiller. (2013) https://arxiv.org/abs/1312.5602
 3. “Deep Residual Learning for Image Recognition” by K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun. (2016) https://arxiv.org/abs/1512.03385