วิธีป้องกันโรคไทรอยด์ที่พบในคุณแม่ตั้งครรภ์

วิธีป้องกันโรคไทรอยด์ที่พบในคุณแม่ตั้งครรภ์

โรคไทรอยด์เป็นโรคที่พบได้ในคนทุกระดับอายุและเพศ แต่เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้หญิงที่อายุระหว่างวัยมีชีวิตอยู่ 20-40 ปี และยิ่งเป็นไปได้ในคนที่ตั้งครรภ์ได้อย่างสูง เพราะฮอร์โมนเอสทรอเจนท์ที่ปล่อยออกมาในระหว่างการตั้งครรภ์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เป็นตัวช่วยในการเกิดโรคไทรอยด์


โรคไทรอยด์ในคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถส่งผลต่อสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ได้ ดังนั้น การป้องกันโรคไทรอยด์ในแม่ตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย

1.การตรวจสุขภาพประจำเดือน

การตรวจสุขภาพประจำเดือนเป็นสิ่งสำคัญในการคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคไทรอยด์ในคนตั้งครรภ์
ซึ่งจะช่วยตรวจสอบว่าคุณแม่มีอาการของโรคไทรอยด์หรือไม่ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์หรือไม่

2.การควบคุมน้ำหนัก

การควบคุมน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคไทรอยด์ในคนตั้งครรภ์ คุณแม่ควรสนใจที่จะเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคนตั้งครรภ์ได้จากแพทย์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวหรือโยคะที่มีการออกแรงมาก เช่นการวิ่ง กระโดด หรือเล่นกีฬาที่มีการขยับเคลื่อนมากๆ เพราะอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดบาดเจ็บและอาการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น

3.การบริโภคอาหารที่เหมาะสม

การบริโภคอาหารที่เหมาะสมและสมดุลเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคไทรอยด์ในคนตั้งครรภ์ คุณแม่ควรบริโภคอาหารที่มีปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันอยู่ในระดับเหมาะสม นอกจากนี้ คุณแม่ควรรับประทานผักและผลไม้เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับร่างกาย

4.การพักผ่อนอย่างเหมาะสม

การพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคไทรอยด์ในคนตั้งครรภ์ คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงการเครียด โดยให้ร่างกายมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยการนอนพักหลังจากการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องใช้แรง โดยไม่มีการทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรง เช่น การฟังเพลงหรืออ่านหนังสือที่ชื่นชอบ และการนวดจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย

5.การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคไทรอยด์ในคนตั้งครรภ์ คุณแม่ควรตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ รวมถึงประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคไทรอยด์

โดยสรุปแล้ว การป้องกันโรคไทรอยด์ในแม่ตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง เพราะโรคไทรอยด์สามารถส่งผลต่อสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ได้ การปฏิบัติตามวิธีป้องกันโรคไทรอยด์ในคนตั้งครรภ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไทรอยด์และป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณแม่และทารกในครรภ์


การป้องกันโรคไทรอยด์ในคนตั้งครรภ์ไม่ได้เป็นเรื่องยาก เพียงแค่มีการปฏิบัติตามวิธีป้องกันที่เหมาะสมและตระหนักถึงสุขภาพของตัวเองและทารกในครรภ์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและบริการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณแม่และทารกในครรภ์มีสุขภาพที่ดีและป้องกันการเกิดโรคไทรอยด์ได้อย่างไร้ปัญหา

Reference

1.”Antenatal Care and the Risk of Adverse Birth Outcomes in Ethiopia: A Systematic Review and Meta-Analysis” by Molla Tsegaye, et al. (2019) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6758643/

2.”The Effect of Prenatal Care on Infant Mortality and Low Birth Weight: A Systematic Review and Meta-Analysis” by Jennifer A. Hutcheon, et al. (2011) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384406/

3.”Association between Antenatal Care and Perinatal Outcomes in Afghanistan: A Comprehensive Analysis of National Data” by Sayed Masooma Husaini, et al. (2019)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6823326/

4.”The Effects of Antenatal Care on Child Mortality and Morbidity in Rural Ghana: A Prospective Cohort Study” by Edward Kwabena Ameyaw, et al. (2018) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6191294/

5.”The Impact of Prenatal Care on Birth Outcomes in Uganda” by Elizabeth W. Madigan, et al. (2019) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6856706/