การเตรียมความพร้อมก่อนทำ IVF

การเตรียมความพร้อมก่อนทำ IVF

  การรักษาด้วยวิธี IVF (In vitro fertilization) เป็นการรักษาที่มีต้นทุนสูงและมีความซับซ้อน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนการทำ IVF เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ และลดความเสี่ยงในการไม่สำเร็จของการรักษา

ต้นทุนของการทำ IVF ขึ้นอยู่กับประเทศและสถานที่ที่ทำการรักษา แต่โดยทั่วไปแล้วการทำ IVF จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยระหว่าง 100,000 ถึง 500,000 บาทต่อรอบการรักษา ซึ่งรวมถึงการซื้อยาสำหรับการทำการรักษา การตรวจร่างกายก่อนการรักษา การเก็บไข่และการปล่อยไข่ การผสมเนื้อเยื่อทางเพศสัมพันธ์และการเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัดของผู้หญิง (ถ้าจำเป็น) การเตรียมความพร้อมก่อนการทำ IVF นั้นมีหลายอย่างที่ต้องพิจารณารวมถึง

1. การตรวจสุขภาพก่อนการรักษา
การตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบสุขภาพของร่างกาย รวมถึงปริมาณฮอร์โมนเพศทั้งหมด การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การตรวจสอบความต้านทานต่อการตั้งครรภ์ของร่างกาย และการตรวจสอบโรคต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

2. การรักษาโรคเรื้อรัง
ถ้าผู้ป่วยมีโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ควรรักษาโรคให้เข้าสู่สภาวะที่คงที่ก่อนการทำ IVF เพื่อลดความเสี่ยงในการไม่สำเร็จของการรักษา

3. การเตรียมตัวด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเตรียมตัวก่อนการทำ IVF เช่น การเลิกสูบบุหรี่ การลดน้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนักให้เข้าสู่เกณฑ์ปกติ การเลิกดื่มแอลกอฮอล์ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์

4. การเตรียมตัวด้วยการดื่มสารอาหารเสริม
การรับประทานสารอาหารเสริมเช่นแคลเซียม แมกนีเซียม และวิตามิน D อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์

5. การเตรียมตัวด้วยการปรับแต่งการรักษา
การปรับแต่งการทำ IVF เช่น การเพิ่มปริมาณยาที่ใช้ในการรักษา เปลี่ยนแปลงตำแหน่งการฉีดยา เปลี่ยนแปลงเวลาการเก็บไข่ หรือการเพิ่มจำนวนไข่ที่ถูกเก็บ เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์


โดยทั่วไปแล้วการเตรียมความพร้อมก่อนการทำ IVF จะช่วยให้การรักษาด้วยวิธีนี้มีโอกาสสำเร็จมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการไม่สำเร็จของการรักษา นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมยังช่วยลดความเครียดและความกังวลที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยในขณะที่ทำการรักษา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้


นอกจากการเตรียมความพร้อมแล้ว ผู้ป่วยควรรู้จักผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ IVF เช่น การปวดหัว ปวดท้อง ซึ่งอาจเป็นผลจากการใช้ยาเตรียมตัวและการฉีดยาสำหรับการรักษา นอกจากนี้การทำ IVF อาจเป็นภาระที่สูงสำหรับผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการรับคำปรึกษาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยทำการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Reference

  1. “In vitro fertilization: recent advances and controversies” by Dahan et al. (2021) – https://doi.org/10.2147/OAJC.S237253
  2. “In vitro fertilization: a review of the procedure and its complications” by Shapiro et al. (2018) – https://doi.org/10.2147/IJWH.S159328
  3. “Cost-effectiveness of in vitro fertilization: a review of the literature” by Sullivan et al. (2018) – https://doi.org/10.1080/14737167.2018.1426586
  4. “In vitro fertilization: a practical approach” by Zegers-Hochschild et al. (2017) – https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2017.03.003
  5. “Advances in in vitro fertilization: from conception to pregnancy” by Kumar et al. (2016) – https://doi.org/10.4103/0974-1208.178620