การจัดการกับการเจ็บคลอด

การจัดการกับการเจ็บคลอด

การเจ็บคลอดเป็นขั้นตอนที่มีความยากลำบากและทรมานมากสำหรับหญิงสมัครเล่นที่ต้องผ่านการคลอดลูกครั้งแรก การเจ็บคลอดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของแม่และทารกได้

ดังนั้นการจัดการกับการเจ็บคลอดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการจัดการกับการเจ็บคลอดที่ดีและปลอดภัยในขณะเดียวกันสองวิธีหลักๆที่ช่วยลดความเจ็บปวดในการเจ็บคลอด

วิธีการจัดการกับการเจ็บคลอด

 1. เลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสม
  การเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมสำหรับการคลอดเป็นสิ่งสำคัญที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะสถานพยาบาลที่มีการดูแลที่ดีและมีบุคลากรที่ชำนาญการจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน
 2. การใช้เทคนิคการหายใจ
  เทคนิคการหายใจช่วยลดความเจ็บปวดขณะเจ็บคลอด การหายใจลึกๆเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการลดความเจ็บปวด ในการทำเทคนิคนี้คุณแม่ควรหาที่ที่เงียบสงบและไม่มีคนรบกวน
 3. การใช้การกดและนวด
  การใช้การกดและนวดจะช่วยให้การเจ็บคลอดเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเจ็บปวด คุณแม่สามารถใช้เทคนิคการกดและนวดบริเวณลำตัวและช่องคลอดในขณะที่การเจ็บคลอดเกิดขึ้น
 4. การใช้การระบายอากาศในสมอง
  การระบายอากาศในสมองช่วยลดความเจ็บปวดและเอื้อต่อการเจ็บคลอดได้ คุณแม่สามารถใช้เทคนิคการพูดคุยหรือเพลงเพื่อช่วยในการระบายอากาศในสมอง

วิธีการลดความเจ็บปวดในการเจ็บคลอด

 1. การใช้เทคนิคการหายใจลึกๆ
  เทคนิคการหายใจลึกๆช่วยลดความเจ็บปวดขณะเจ็บคลอด การหายใจลึกๆจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและออกฤทธิ์ต่อการสมานแผล
 2. การใช้เทคนิคการพูดคุยหรือเพลง
  เทคนิคการพูดคุยหรือเพลงช่วยลดความเจ็บปวดในการเจ็บคลอดได้ คุณแม่สามารถพูดคุยหรือร้องเพลงเพื่อช่วยในการระบายอากาศในสมองและลดความเครียด
 3. การใช้เทคนิคการนวด
  เทคนิคการนวดช่วยลดความเจ็บปวดในการเจ็บคลอดได้ คุณแม่สามารถใช้เทคนิคการนวดบริเวณลำตัวและช่องคลอดในขณะที่มีความเจ็บปวดเพื่อช่วยปรับการไหลเวียนของเลือดและเอื้อต่อการเจ็บคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. การใช้เทคนิคการทำโยคะ
  เทคนิคการทำโยคะช่วยลดความเจ็บปวดและเอื้อต่อการเจ็บคลอดได้ คุณแม่สามารถใช้เทคนิคการทำโยคะเพื่อช่วยลดความเครียดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด

 2. การใช้เทคนิคการนั่งบนลูกบิด
  เทคนิคการนั่งบนลูกบิดช่วยลดความเจ็บปวดในการเจ็บคลอดได้คุณแม่สามารถนั่งบนลูกบิดเพื่อช่วยลดการดันที่เกิดขึ้นในช่องคลอด


การเจ็บคลอดเป็นขั้นตอนที่มีความยากลำบากและทรมานมากสำหรับคุณแม่มือใหม่ การจัดการกับการเจ็บคลอดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การเจ็บคลอดเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน การลดความเจ็บปวดในการเจ็บคลอดอย่างมีประสิทธิภาพยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของแม่และทารกในระยะต่อไปด้วย


Reference

 1. “The Effects of Exercise on Pregnancy” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6027409/
 2. “Obstetric Outcomes in Women with Low-Risk Pregnancies: Does Prenatal Care Matter?” (2020) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7493007/
 3. “Maternal Vitamin D Deficiency and Adverse Pregnancy Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6928599/
 4. “The Association Between Maternal Smoking During Pregnancy and Adverse Pregnancy Outcomes: A Retrospective Cohort Study” (2021) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8019974/
 5. “Pregnancy and Delivery in Women with Spinal Cord Injury: What the Obstetrician Needs to Know” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6365816/