พัฒนาการลูกน้อยมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนขึ้น

พัฒนาการลูกน้อยมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนขึ้น

พัฒนาการของลูกน้อยมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 2-3 ปี เนื่องจากทุกวันนี้ลูกน้อยมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด การเลี้ยวซ้าย-ขวา ฯลฯ


เด็กอาจจะเรียนรู้การควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เคลื่อนไหวได้ละเอียดอ่อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลูกน้อยยังพัฒนาสมองและระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ทำให้เพิ่มความสามารถในการปรับตัวและปรับการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเข้าไปปฏิบัติภารกิจ


การพัฒนาการเคลื่อนไหวของลูกน้อยนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเด็ก ขึ้นอยู่กับลักษณะพิเศษและความสามารถของลูกน้อย การส่งเสริมพัฒนาการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมและเพียงพอกับเด็กจะช่วยให้พัฒนาการเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น


นอกจากการเรียนรู้และฝึกทักษะการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง การให้ลูกน้อยมีพื้นที่เล่นและสิ่งของเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวยังเป็นสิ่งที่สำคัญอีกด้วย เช่น การให้เล่นกีฬา การเดินป่า การขึ้นลงบันได การขี่จักรยาน ฯลฯ เป็นต้น การเล่นและฝึกทักษะที่เหมาะสมนี้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและสมองของลูกน้อยอย่างมีประสิทธิภาพ


การให้ลูกน้อยได้รับโภชนาการที่เหมาะสมก็มีผลต่อการพัฒนาการเคลื่อนไหวของลูกน้อยด้วย โดยการส่งเสริมให้ลูกน้อยรับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่เพียงพอและสมบูรณ์ อาทิเช่น โปรตีน แคลเซียม วิตามิน และธาตุอาหารสำคัญอื่นๆ สามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนากระบวนการทางกายภาพและการเคลื่อนไหวของลูกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการเคลื่อนไหวของลูกน้อยไม่ควรเป็นเรื่องที่เคร่งเครียด เพราะแต่ละเด็กมีความแตกต่างกันอย่างมาก สิ่งที่สำคัญคือการส่งเสริมให้ลูกน้อยมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อม

Reference

1. “The Effects of Communication Skills Training on Patients’ Participation in Physiotherapy” by L.M. Dijkstra and colleagues (2015) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4569096/

2. “Teaching and Learning Presentation Skills in Higher Education” by N. L. Andrews and colleagues (2011) – https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02602938.2010.524569

3. “Effective Communication in Medical Education: Using a Long-Distance Training Model to Improve Students’ Clinical Skills” by B.J. Melton and colleagues (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478259/

4. “Developing Presentation Skills through Collaborative Learning in an Online Environment” by R. Bell and colleagues (2016) – https://www.researchgate.net/publication/303027495_Developing_Presentation_Skills_through_Collaborative_Learning_in_an_Online_Environment

5. “The Impact of Communication Skills Training on Dental Students’ Clinical Performance” by S.M. Alaki and colleagues (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5964025/