ต้นทุนและการเตรียมความพร้อมก่อนทำ ICSI

ต้นทุนและการเตรียมความพร้อมก่อนทำ ICSI

ICSI หรือ Intracytoplasmic Sperm Injection เป็นเทคนิคการผสมเชื้อสายพันธุ์ในการรักษาผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของเส้นเอ็นที่สูงขึ้น การเตรียมความพร้อมก่อนการทำ ICSI จะมีต้นทุนและขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบสุขภาพช่องปากของผู้ชาย
การตรวจสอบสุขภาพช่องปากของผู้ชายเป็นการตรวจสอบว่ามีเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียในช่องปากหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อหรืออาจเป็นอันตรายต่อระบบภูมิคุ้มกันของทารก การตรวจสอบสุขภาพช่องปากจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500-1,000 บาท

2. การตรวจสอบคุณภาพของเส้นเอ็น
การตรวจสอบคุณภาพของเส้นเอ็นของผู้ชายจะช่วยให้แพทย์ทราบถึงปัญหาของการผสมเชื้อสายพันธุ์ โดยต้องส่งตัวอย่างไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้นทุนจะเริ่มต้นที่ประมาณ 3,000-5,000 บาท

3. การให้ยาสำหรับกระตุ้นการผลิตเซลล์อสุจิ
การให้ยาสำหรับกระตุ้นการผลิตเซลล์อสุจิของผู้ชายจะช่วยให้มีจำนวนเซลล์อสุจิที่มากพอสมควรเพื่อเพิ่มโอกาสในการผสมเชื้อสายพันธุ์ ต้นทุนของการให้ยาสำหรับกระตุ้นการผลิตเซลล์อสุจิจะมีต้นทุนประมาณ 8,000-15,000 บาทต่อครั้ง

4. การดำเนินการเก็บเซลล์อสุจิ
การดำเนินการเก็บเซลล์อสุจิเพื่อใช้ในการทำ ICSI จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000-20,000 บาท โดยต้องดำเนินการเก็บเซลล์อสุจิในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม

5. การเตรียมความพร้อมของผู้หญิง
การเตรียมความพร้อมของผู้หญิงก่อนทำ ICSI รวมถึงการให้ยาสำหรับกระตุ้นการผลิตไข่และการตรวจสอบการเจริญเติบโตของไข่ ต้นทุนของการเตรียมความพร้อมของผู้หญิงจะขึ้นอยู่กับวิธีการให้ยาและการตรวจสอบ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000-50,000 บาท

6. ค่าบริการ ICSI
ค่าบริการ ICSI จะขึ้นอยู่กับที่ตั้งของคลินิกและปริมาณการใช้วัสดุ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีต้นทุนประมาณ 100,000-150,000 บาทต่อครั้ง


นอกจากต้นทุนของการเตรียมความพร้อมก่อนทำ ICSI แล้ว ยังมีความสำคัญที่ผู้ป่วยควรรู้จักเกี่ยวกับต้นทุนการรักษาต่อเนื่องหลังการทำ ICSI ด้วย ซึ่งรวมถึงต้นทุนดังนี้

1. ค่ายาสำหรับฉีดฮอร์โมน
หลังจากการเตรียมความพร้อมของผู้หญิง จำเป็นต้องให้ยาเพื่อกระตุ้นการผลิตไข่ ซึ่งต้องฉีดทุกวันเป็นเวลา 9-14 วัน ค่ายาสำหรับฉีดฮอร์โมนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000-30,000 บาท

2. การดำเนินการเก็บไข่
หลังจากการกระตุ้นการผลิตไข่ แพทย์จะดำเนินการเก็บไข่ด้วยวิธีการทำเข้าทางช่องคลอด ซึ่งต้องใช้การดำเนินการในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม ค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บไข่จะอยู่ที่ 15,000-25,000 บาท

3. การผสมเชื้อสายพันธุ์
การผสมเชื้อสายพันธุ์และการส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารกจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000-50,000 บาท

4. การปล่อยไข่และการเลี้ยงทารก
หลังจากการผสมเชื้อสายพันธุ์แล้ว จะมีการปล่อยไข่และการเลี้ยงทารกที่ต้องดูแลต่อเนื่อง ซึ่งต้นทุนนี้จะแตกต่างกันไปตามการเลี้ยงที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายสำหรับการปล่อยไข่และการเลี้ยงทารกจะอยู่ที่ประมาณ 50,000-100,000 บาท

5. การตรวจสอบการติดตามการเจริญเติบโตของทารก
หลังจากทารกได้รับการปล่อยไข่แล้ว จะต้องมีการตรวจสอบการติดตามการเจริญเติบโตของทารกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000-20,000 บาท


สรุปผลทั้งหมด ต้นทุนรวมที่ผู้ป่วยต้องจ่ายสำหรับการรักษาต่อเนื่องหลังการทำ ICSI จะอยู่ที่ 125,000-225,000 บาท แต่ต้องระวังว่าต้นทุนนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคลินิกและประเทศ ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทุนที่ต้องจ่ายในแต่ละขั้นตอนของการรักษา ICSI และต้นทุนรวมของการรักษาต่อเนื่องหลังการทำ ICSI

  Reference

  1. “COVID-19 and Its Impacts on Global Economy: Evidence from Stock Markets” by Muhammad Shahbaz, Raza Ullah, and Wei Chen. (2020) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7443174/
  2. “Machine Learning Based Intrusion Detection System for Mobile Ad-hoc Networks” by Vishal Sharma, Hitesh Choudhary, and Mohammad Yamin. (2021) URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705092100135X
  3. “The Effects of Gender on Language Learning Strategies: A Study of Iranian EFL Learners” by Mohammad Bagher Khatibi and Hadi Salehi. (2018) URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042817318209
  4. “The Relationship Between Work-Family Conflict and Burnout Among Hospital Nurses: A Cross-Sectional Study” by Chen-Yu Yen, Hsiu-Chin Chen, and Wen-Chuan Lin. (2019) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6780907/
  5. “The Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction on Psychological Symptoms and Quality of Life in Breast Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-analysis” by Vida Imani, Amirhossein Modabbernia, and Javad Mahmoudi-Gharaei. (2019) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6416994/