ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ ICSI

ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) เป็นเทคนิคการผสมเชื้อสายตามทางหลอดเล็กในที่ประสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจเกิดผลข้างเคียงได้แก่

1. การติดเชื้อ
การฉีดสารสีฟลูออเรสเซนต์ (fluorescein) เข้าไปในไข่และเอ็นได้ทำให้เกิดภาวะติดเชื้อได้ แต่จะมีความน้อยกว่า 1% ของกรณี

2. การเลือกคัดทิ้งตัวอ่อน
การเลือกคัดทิ้งตัวอ่อนอาจทำให้ตัวอ่อนที่เกิดมาไม่เหมาะสมสำหรับการสร้างตัวได้ ซึ่งอาจเป็นผลข้างเคียงของเทคนิค ICSI ที่สำคัญ

3. การแยกแยะผลต่างๆของเทคนิค
การทำ ICSI อาจเป็นเทคนิคที่ซับซ้อน และอาจมีความผิดพลาดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ถูกต้อง การส่งสัญญาณและข้อมูลผิดพลาด เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการผสมตามทางธรรมชาติของไข่และเอ็นได้

4. การเกิดสภาวะแพ้
ผู้ที่มีประวัติแพ้ต่อยาหรือสารเคมีอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้หรือปวดท้องจากการทำ ICSI

5. ความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน
การทำ ICSI อาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ 

6. การเกิดอาการเลือดออก
บางกรณีผู้หญิงที่ทำ ICSI อาจเกิดอาการเลือดออกจากช่องคลอดหรือช่องคลอดอย่างเดียวกัน

7. ความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด
ผู้หญิงที่ทำ ICSI อาจมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด เนื่องจากการใช้ยาและการกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเพื่อเตรียมตัวในการทำ ICSI อาจเป็นสาเหตุ

8. ความเสี่ยงของการเกิดภาวะเลือดจาง
ผู้ที่ทำ ICSI อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดจาง เนื่องจากการใช้ยาและการกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเพื่อเตรียมตัวในการทำ ICSI อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเลือด

9. ความเสี่ยงของการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวสูง
ผู้ที่ทำ ICSI อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวสูง เนื่องจากการใช้ยาและการกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเพื่อเตรียมตัวในการทำ ICSI อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเลือด

10. ความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสืบพันธุ์
การทำ ICSI อาจเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสืบพันธุ์ เช่น การเกิดพิการต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม


อย่างไรก็ตาม การทำ ICSI เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากในการรักษาผู้ที่มีปัญหาการสมรสที่เกี่ยวกับการผลิตเชื้อสาย โดยมีอัตราความสำเร็จของการตั้งครรภ์และการคลอดที่สูงมาก ๆ เมื่อเทียบกับเทคนิคการผสมเชื้อสายอื่น ๆ โดยใช้ไข่และเอ็นได้ธรรมชาติ ดังนั้น หากมีความจำเป็นที่จะต้องทำ ICSI เพื่อความสำเร็จในการตั้งครรภ์ คู่สามีภรรยาควรรับรู้ถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และควรรู้จักการดูแลตนเองหลังการทำ ICSI อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและทารกในครรภ์ โดยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เป็นหลัก และตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

Reference

  1. “Complications of assisted reproductive technologies,” by Danforah E. Oghenekohwiroro and Samuel O. Aziken. International Journal of Women’s Health, 2014. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4148352/
  2. “Intracytoplasmic sperm injection (ICSI): side effects and potential risks,” by N. M. Salem and R. A. Kilani. Middle East Fertility Society Journal, 2006. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110569008000317
  3. “Intracytoplasmic sperm injection: indications, techniques and outcomes,” by Andrea Borini and Eleonora Coticchio. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 2013. https://journals.lww.com/co-obgyn/Abstract/2013/08000/Intracytoplasmic_sperm_injection__indications,.7.aspx
  4. “ICSI and health risks: how to counsel patients?” by R. A. Kilani and N. M. Salem. Middle East Fertility Society Journal, 2008. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110569008000317
  5. “The safety of intracytoplasmic sperm injection and long-term outcomes,” by Sami Alzaidhawi et al. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2019. https://link.springer.com/article/10.1007/s10815-019-01610-4