วิธีการเตรียมตัวก่อนการทำ ICSI

วิธีการเตรียมตัวก่อนการทำ ICSI

ICSI คือเทคนิคการผสมที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือในการส่งต่อจากผู้ชายไปยังไข่ของผู้หญิง การเตรียมตัวก่อนการทำ ICSI เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสในการสำเร็จของการผสมและการตั้งครรภ์ ดังนั้น การเตรียมตัวก่อนการทำ ICSI สามารถทำได้โดยการทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสุขภาพ
ผู้ชายและผู้หญิงควรไปตรวจสุขภาพก่อนการทำ ICSI เพื่อตรวจสอบสุขภาพของระบบการสืบพันธุ์และตรวจว่ามีปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์หรือไม่ เช่น การตรวจเอกซ์และการตรวจปัสสาวะ

2. ตรวจการผลิต
ผู้ชายต้องไปทำการตรวจการผลิตเองเพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของเซลล์อนุภาค เพื่อให้แน่ใจว่าเซลล์อนุภาคมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ในการ ICSI ได้

3. การเตรียมตัวก่อนการฝังตัวของไข่
ผู้หญิงจะต้องไปรับการสั่งการบําบัดอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมตัวก่อนการทำ ICSI โดยจะต้องทําการตรวจผ่าตัดเพื่อตรวจสอบสภาพของรังไข่และระบบการสืบพันธุ์

4. การใช้ยา
การใช้ยาช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ เช่น การใช้ยาสำหรับเพิ่มจำนวนไข่ที่สุก-ready-to-be-fertilized และการใช้ยาสำหรับเพิ่มคุณภาพของไข่และประสิทธิภาพการผสมอสุจิ

5. การเตรียมตัวก่อนการทำ ICSI
ผู้หญิงจะต้องเตรียมตัวก่อนการทำ ICSI โดยการประสานงานกับทีมแพทย์และพยาบาล การเตรียมตัวนี้จะรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารสำคัญ เช่น โปรตีนและวิตามิน การลดน้ำหนักหรือควบคุมน้ำหนักที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์และป้องกันภาวะแทรกซ้อนขณะการตั้งครรภ์


6. การเตรียมตัวก่อนการทำ ICSI
ผู้ชายจะต้องระงับการดื่มและสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือยาที่อาจเป็นอันตรายต่อเซลล์อนุภาค นอกจากนี้ ผู้ชายยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตอสุจิ เช่น การลดการออกกำลังกายที่หนักจนเกินไปหรือเสพสารเสพติด

สุดท้ายนี้ การเตรียมตัวก่อนการทำ ICSI เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสในการสำเร็จของการผสมและการตั้งครรภ์ การเตรียมตัวนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการพิจารณาดูแลสุขภาพของผู้ชายและผู้หญิง

Reference

  1. “The effect of mindfulness-based interventions on pregnancy anxiety and maternal outcomes: a systematic review and meta-analysis” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6714231/
  2. “Influence of nutrition on male fertility” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5944394/
  3. “Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) outcomes following elective sperm cryopreservation in men with non-obstructive azoospermia (NOA)” (2021) – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33847455/
  4. “Smoking and male infertility: an evidence-based review” (2016) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4858623/
  5. “A systematic review of the impact of physical activity on sperm quality” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5870355/
  6. “In vitro fertilization and congenital malformations: a systematic review and meta-analysis” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6462495/
  7. “Effect of endocrine disruptors on male and female reproduction: a review” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6025558/
  8. “Stress and infertility: a review” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6016048/
  9. “Impact of body mass index on in vitro fertilization outcomes: a systematic review and meta-analysis” (2019) – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30887590/
  10. “Advanced paternal age and offspring health: a systematic review and meta-analysis” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5604723/