การคำนวณวันไข่ตกในผู้หญิงที่มีประวัติภาวะอ้วน

การคำนวณวันไข่ตกในผู้หญิงที่มีประวัติภาวะอ้วน

การคำนวณวันไข่ตกเป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการมีบุตร และการคำนวณนี้มีความสำคัญอย่างมากในผู้หญิงที่มีประวัติอ้วนหรือท้วม เนื่องจากมีผลต่อการตั้งครรภ์และการคลอดที่ปลอดภัย ดังนั้นในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงวิธีการคำนวณวันไข่ตกในผู้หญิงที่มีประวัติอ้วนหรือภาวะท้วม


การคำนวณวันไข่ตกจะอ้างอิงจากวันแรกของประจำเดือน ซึ่งเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงของระบบสมอง-ต่อมไทรอยด์ (Hypothalamus-Pituitary-Ovarian) ซึ่งในผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินหรือมีภาวะท้วม อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระบบสมอง-ต่อมไทรอยด์ที่ส่งผลต่อการคำนวณวันไข่ตก


วิธีการคำนวณวันไข่ตกในผู้หญิงที่มีประวัติอ้วนหรือท้วมจะใช้วิธีการสังเกตอาการ ซึ่งรวมถึงการวัดอุณหภูมิ Basal Body Temperature (BBT) และการใช้เครื่องมือคำนวณวันไข่ตกออนไลน์

การสังเกตอาการ

 1. ผู้หญิงที่มีประวัติอ้วนหรือภาวะท้วมอาจมีการเปลี่ยนแปลงอาการระหว่างรอบเดือน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการประเมินอาการสามารถทำได้โดยสังเกตหลายอาการดังนี้
 • การเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิร่างกาย
  การวัดอุณหภูมิ Basal Body Temperature (BBT) สามารถช่วยในการตรวจสอบวันที่ไข่ตกได้ โดยปกติ BBT ของผู้หญิงจะลดลงก่อนที่ไข่จะตกลง ในกรณีของผู้หญิงที่มีประวัติอ้วนหรือภาวะท้วม อุณหภูมิร่างกายอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกับผู้หญิงที่มีน้ำหนักสมส่วน ดังนั้นการวัด BBT จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสังเกตอาการได้
 • การเปลี่ยนแปลงในอาการประจำเดือน
  ผู้หญิงที่มีประวัติอ้วนหรือภาวะท้วมอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาของการมีประจำเดือน ซึ่งอาจทำให้การคำนวณวันไข่ตกด้วยวิธีการปกติไม่เหมาะสม ดังนั้นการสังเกตอาการประจำเดือนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินอาการของผู้หญิง

การใช้เครื่องมือคำนวณวันไข่ตกออนไลน์

 1. การใช้เครื่องมือคำนวณวันไข่ตกออนไลน์เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกสำหรับผู้หญิงที่ต้องการวางแผนการมีบุตร โดยเครื่องมือนี้จะคำนวณวันที่ไข่ตกโดยอิงจากข้อมูลการมีประจำเดือน ซึ่งผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลของรอบเดือนล่าสุดเข้าไปในเครื่องมือ โดยเครื่องมือนี้จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของรอบเดือนก่อนหน้านี้ ความยาวของรอบเดือน และความยาวของการมีประจำเดือนเพื่อคำนวณวันที่ไข่ตก


การใช้เครื่องมือคำนวณวันไข่ตกออนไลน์สามารถช่วยในการตรวจสอบวันที่ไข่ตกได้อย่างสะดวกสบาย และมีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่มีประวัติอ้วนหรือภาวะท้วม ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระบบสมอง-ต่อมไทรอยด์ที่ส่งผลต่อการคำนวณวันไข่ตก


อย่างไรก็ตาม การคำนวณวันไข่ตกในผู้หญิงที่มีประวัติอ้วนหรือท้วมไม่ได้มีความแม่นยำอย่างสูงเท่ากับผู้หญิงที่มีน้ำหนักสมส่วน ดังนั้นการปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการมีบุตรและการดูแลสุขภาพของผู้หญิงที่มีประวัติอ้วนหรือภาวะท้วมอย่างสม่ำเสมอ โดยการคำนวณวันไข่ตกเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือการคลอดที่ไม่ปลอดภัยในผู้หญิงที่มีประวัติอ้วนหรือภาวะท้วม

Reference

 1. “Ovulation induction in obese anovulatory women” by D. B. Seifer and R. A. Baker. Journal of Reproductive Medicine, 2007. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17702271
 2. “Effects of weight loss on the menstrual cycle: a systematic review” by T. J. Hardiman, S. M. Pillay, and P. A. Atiomo. Fertility and Sterility, 2013. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24011566
 3. “Effect of body mass index on hormonal and metabolic profiles in women with polycystic ovary syndrome” by L. Yildiz, G. Cinar, and T. Aybar. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 2011. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21235519
 4. “The impact of obesity on ovulation induction with letrozole in women with polycystic ovary syndrome” by E. Al-Omari, M. Al-Hadithi, and R. Al-Mashhadi. Middle East Fertility Society Journal, 2017. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110569016300103