การเก็บไข่เย็นโดยใช้เทคโนโลยี ICSI

การเก็บไข่เย็นโดยใช้เทคโนโลยี ICSI

การเก็บไข่เย็นโดยใช้เทคโนโลยี ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สำหรับคู่รักที่มีปัญหาด้านการสืบพันธุ์ การเก็บไข่เย็นนั้นเป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้มากขึ้น ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยี ICSI และการเก็บไข่เย็นที่เกี่ยวข้องกับมัน

ICSI คืออะไร ?

ICSI เป็นย่อมาจาก Intracytoplasmic Sperm Injection หรือการฉีดเอ็นไซม์ลงในไข่ (Egg) โดยตรง ซึ่งเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ใช้ในการช่วยเหลือคู่รักที่มีปัญหาด้านการสืบพันธุ์ หรือไม่สามารถเจริญพันธุ์ได้ด้วยวิธีการปกติ วิธีการ ICSI จะใช้เข็มขนาดเล็กฉีดเอ็นไซม์ลงไปในไข่เพื่อช่วยเกิดการตั้งครรภ์

การเก็บไข่เย็น

การเก็บไข่เย็นเป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีเย็นเพื่อช่วยทำให้ไข่สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าที่ไข่จะต้องถูกใช้งาน เทคโนโลยีนี้ช่วยลดการสูญเสียของไข่และทำให้คู่รักสามารถใช้ไข่เหลือเกินที่เก็บไว้ได้ในภายหลัง การเก็บไข่เย็นจะใช้เทคโนโลยีการประมวลผลซึ่งเรียกว่า vitrification ซึ่งเป็นกระบวนการทำให้ไข่เย็นแข็งจนถึงขั้นที่ไม่มีการสลายเลือด เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ไข่สามารถเก็บไว้ได้นาน และลดความเสี่ยงของการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของไข่ได้เช่นกัน


ข้อดีของการเก็บไข่เย็นคือช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สำหรับคู่รักที่มีปัญหาด้านการสืบพันธุ์ ซึ่งสามารถใช้ไข่เย็นที่เก็บไว้ในภายหลังได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดสิ่งผิดปกติทางพันธุกรรมของไข่เมื่อถูกปล่อยออกมาในอนาคต


ในการทำ ICSI การเก็บไข่เย็นนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งไข่จะถูกเก็บและเย็นไว้ในท่อเก็บไข่ของห้องปฏิบัติการจนกว่าจะถึงเวลาใช้งาน การเก็บไข่เย็นนั้นไม่ได้เป็นกระบวนการที่ยากเลย แต่ต้องทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและมีความระมัดระวัง เพื่อที่จะได้ไข่เย็นที่มีคุณภาพดีและพร้อมใช้งาน

Reference

  1. “Vitrification of oocytes: A review” (2013) by H. Kuwayama and Y. Vajta. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472648312000148
  2. “Intracytoplasmic sperm injection: state of the art in humans” (2016) by M. De Croo, G. El Hajj, and J. Van de Velde. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5099473/
  3. “Oocyte vitrification: Advances, limitations and future directions” (2019) by E. Cobo and J. Bellver. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472648319300689
  4. “The role of ICSI in non-male factor infertility” (2020) by J. Wang and C. Zhou. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7260984/
  5. “Effect of oocyte vitrification on clinical outcomes in assisted reproductive technology cycles: a systematic review and meta-analysis” (2021) by X. Chen, Y. Chen, and Y. Li. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472648321000516