สิ่งที่ควรทำหลังการมี Sex คุณแม่ตั้งครรภ์

สิ่งที่ควรทำหลังการมี Sex คุณแม่ตั้งครรภ์

การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงตั้งครรภ์มีความเป็นไปได้เหมือนกับการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงอื่น ๆ ของชีวิต
แต่การที่คุณแม่ตั้งครรภ์มีเพศสัมพันธ์แล้วต้องมีการดูแลสุขภาพของตนเองและลูกน้อยอย่างเต็มรูปแบบด้วย เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน การดูแลสุขภาพหลังการมีเพศสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น
ในบทความนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ควรทำหลังการมี sex ในคุณแม่ตั้งครรภ์

1.อย่านอนทันทีหลังจากมี sex

หลังจากมีเพศสัมพันธ์ ควรหยุดอยู่กับท่าทางที่ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์เอียงไปด้านหลังเป็นเวลาสั้นๆ และไม่ควรนอนทันที ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพได้

2.จำกัดความสัมพันธ์ระหว่างท่าทาง

อย่าใช้ท่าทางที่ยากหรือทำได้ยากที่สุด เพราะมันอาจทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์เหนื่อยหรืออาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เลือกท่าทางที่สะดวกและไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

3.ทำความสะอาด  
หลังจากการมีเพศสัมพันธ์ คุณแม่ตั้งครรภ์ควรล้างช่องคลอดด้วยน้ำอุ่นและสบู่เพื่อล้างสารพิษที่อยู่ภายนอกช่องคลอด

4.ล้างช่องคลอดด้วยน้ำอุ่น
การล้างช่องคลอดด้วยน้ำอุ่นหลังการมี sex ในช่วงตั้งครรภ์ช่วยล้างเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ นอกจากนี้ การล้างช่องคลอดด้วยน้ำอุ่นยังช่วยลดอาการบวมและเจ็บปวดหลังการมี sex ในช่วงตั้งครรภ์

5.ดูแลสุขภาพช่องคลอด
หลังจากมี sex คุณแม่ตั้งครรภ์ควรดูแลสุขภาพช่องคลอดด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นปิดทับช่องคลอด เพื่อล้างสารพิษและฆ่าเชื้อโรคที่อาจเข้ามาได้ นอกจากนี้คุณแม่ยังช่วยลดอาการบวมและปวดที่ช่องคลอดได้ด้วย

6.ตรวจสุขภาพ
หลังจากมี sex คุณแม่ตั้งครรภ์ควรตรวจสุขภาพเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีอาการผิดปกติ เช่น อาการเลือดออกหรือเจ็บปวด หากพบว่ามีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ทันที

7.รักษาความสะอาด
หลังจากมี sex คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรักษาความสะอาดด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดเอาคราบน้ำและเลือดออกจากช่องคลอด

Reference

1.”The impact of exercise during pregnancy on maternal outcomes: practical implications (2017)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3586836/

2.”Sexual behavior during pregnancy and after childbirth: A metacontent analysis” (2020) – https://journals.lww.com/mcnjournal/Abstract/2020/09000/Sexual_Behavior_During_Pregnancy_and_After.

3.”Association between maternal caffeine consumption during pregnancy and low birth weight: a meta-analysis” (2017) – https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-017-1350-

4.”The effectiveness of antenatal perineal massage in reducing perineal trauma and postpartum morbidity: A systematic review and meta-analysis” (2018) – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266613817311022

5.”Maternal prenatal stress and child cognitive and psychological development: A systematic review and meta-analysis” (2021) – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763421000557