10 สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนฝากครรภ์

10 สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนฝากครรภ์

การเตรียมความพร้อมก่อนฝากครรภ์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แม่และทารกมีสุขภาพดีและปลอดภัยตลอดการตั้งครรภ์ ดังนั้น ในบทความนี้จะกล่าวถึง 10 สิ่งที่ต้องพร้อมก่อนฝากครรภ์ เพื่อให้แม่และทารกมีสุขภาพดีและการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 1. การฝึกฝนการออกกำลังกาย
  การออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างระบบที่ดีของหัวใจและร่างกาย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกในอนาคต
 2. การควบคุมน้ำหนัก
  การมีน้ำหนักที่เหมาะสมก่อนตั้งครรภ์ช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ เช่น ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน
 3. การกินอาหารที่เหมาะสม
  การกินอาหารที่มีสารอาหารที่เพียงพอช่วยเตรียมพร้อมร่างกายและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในการตั้งครรภ์
 4. การควบคุมสุราและยาเสพติด
  การเลิกสุราและยาเสพติดก่อนตั้งครรภ์ช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ เช่น การเกิดพิษในการตั้งครรภ์
 1. การตรวจสุขภาพประจำปี
  การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยตรวจหาโรคและภาวะที่อาจเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ และช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่อาจเกิดขึ้นในการตั้งครรภ์
 2. การฝึกทานอาหารสุขภาพ
  การฝึกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อการตั้งครรภ์ช่วยเตรียมพร้อมร่างกายและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในการตั้งครรภ์
 3. การฝึกการนอนหลับ
  การฝึกการนอนหลับที่เพียงพอช่วยเตรียมพร้อมร่างกายและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในการตั้งครรภ์
 4. การฝึกการนั่ง
  การฝึกการนั่งช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเตรียมพร้อมร่างกายสำหรับการเลือกสถานที่นั่งที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์
 5. การเตรียมตัวจิตใจ
  การเตรียมตัวจิตใจและการรับมือกับความเครียดช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ เช่น ภาวะซึมเศร้า
 6. การเลือกโรงพยาบาลและแพทย์ที่เหมาะสม
  การฝึกการเลือกโรงพยาบาลและแพทย์ที่เหมาะสมช่วยเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกสถานที่รักษาตนเองและทารกที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์


การเตรียมความพร้อมก่อนฝากครรภ์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แม่และทารกมีสุขภาพดีและปลอดภัยตลอดการตั้งครรภ์ หากคุณกำลังมีแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณควรเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การตั้งครรภ์ของคุณเป็นไปอย่างปลอดภัยและสุขภาพดีทั้งสองข้าง.Reference

 1. “The effects of mindfulness-based interventions on prenatal well-being: A systematic review” (2018): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6192785/
 2. “The importance of exercise during pregnancy” (2015): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4541610/
 3. “The effects of nutrition during pregnancy on fetal development” (2015): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4418355/
 4. “Alcohol consumption during pregnancy and its effects on neurodevelopment: What is known and what should we do?” (2019): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6844373/