การมีอาการปวดหลังในช่วงตั้งครรภ์

การมีอาการปวดหลังในช่วงตั้งครรภ์

   อาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้ในช่วงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในเดือนท้ายของการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังในช่วงนี้ ดังนี้

 1. น้ำหนักของทารกที่มีน้ำหนักมากขึ้น ในช่วงไต่ครรภ์สัปดาห์สุดท้าย น้ำหนักของทารกมีน้ำหนักมากขึ้น ซึ่งทำให้น้ำหนักที่เกิดประสิทธิภาพต่ำของร่างกายในการรับน้ำหนักต้องทำงานหนักขึ้น และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลัง
 2. การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคุณแม่ที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดความตึงเครียดในส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ หมอบหน้าท้องของคุณแม่อาจทำให้เกิดการเอียงหลังมากขึ้น ทำให้มีแรงกดทับบนส่วนหลัง และเป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง
 3. ความตึงเครียดจากการทำงานหรือการเคลื่อนไหวมากขึ้น หากคุณแม่ทำงานหรือเคลื่อนไหวมากขึ้นก็อาจทำให้เกิดความตึงเครียดในส่วนต่างๆของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณหลัง

การจัดการอาการปวดหลังในช่วงตั้งครรภ์

 1. การฝึกประคบร้อนหรือประคบเย็นบริเวณหลัง

การประคบร้อนหรือประคบเย็นบริเวณหลังจะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และลดอาการปวดหลังได้

 1. การฝึกท่าเปลี่ยนทิศทางการนอน

การนอนในท่าเดียวเป็นเวลานานๆ อาจทำให้เกิดความตึงเครียดในส่วนต่างๆของร่างกาย ดังนั้นควรฝึกการเปลี่ยนทิศทางการนอนเป็นประจำ

 1. การฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง

การฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจะช่วยลดอาการปวดหลัง และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อหลังของคุณแม่

 1. การฝึกการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเบาๆ ในช่วงตั้งครรภ์จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อของคุณแม่ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปวดหลังในอนาคต

 1. การใช้ผ้าพันหลัง

การใช้ผ้าพันหลังสามารถช่วยให้ร่างกายมีความสบายและไม่เกิดความตึงเครียดในส่วนต่างๆของหลัง และช่วยลดการเกิดอาการปวดหลังในช่วงตั้งครรภ์ สำหรับการดูแลสุขภาพของคุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์ ควรใส่ใจและดูแลสุขภายในร่างกายอย่างเต็มที่ รวมทั้งรักษาอาการที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม เพื่อให้การตั้งครรภ์ของคุณแม่เป็นไปอย่างปลอดภัย หากคุณแม่มีอาการปวดหลังหรืออาการอื่นๆที่ไม่ปกติ เช่น ปวดท้อง การหมดสติ หรือมีอาการน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ควรปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

Reference

 1. Nausea and vomiting in pregnancy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5772573/ (2017)
 2. Management of nausea and vomiting in pregnancy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6166163/ (2018)
 3. Acupuncture for the management of nausea and vomiting in pregnancy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6610508/ (2019)
 4. Ginger for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4818021/ (2016)
 5. Pyridoxine for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6366843/ (2019)