การเลือกเครื่องมือช่วยการคลอดที่เหมาะสม

การเลือกเครื่องมือช่วยการคลอดที่เหมาะสม

การเลือกเครื่องมือช่วยการคลอดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเตรียมตัวก่อนการคลอด เพราะเครื่องมือช่วยคลอดจะช่วยให้กระบวนการคลอดเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสำหรับคุณแม่และทารก ดังนั้น การเลือกเครื่องมือช่วยการคลอดที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา

 1. เครื่องมือช่วยคลอดที่เหมาะสม

การเลือกเครื่องมือช่วยการคลอดที่เหมาะสมจะช่วยให้การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย โดยเครื่องมือช่วยคลอดที่เหมาะสมควรเหมาะกับสภาพแวดล้อมและสภาพร่างกายของคุณแม่ โดยสามารถเลือกเครื่องมือช่วยคลอดได้แก่:

 • เต้านมไฟฟ้า (Breast pump) เครื่องมือช่วยคลอดที่ช่วยสั่งออกน้ำนมในกรณีที่คุณแม่มีปัญหาด้านการเลี้ยงลูกด้วยนม
 • เครื่องมือช่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับ เครื่องมือช่วยคลอดที่ใช้สำหรับดึงทารกออกจากครรภ์หรือช่วยให้ทารกเคลื่อนไหวมากขึ้นในกรณีที่มีปัญหา
 • เครื่องช่วยเปิดระยะเวลา (Labor timer) เครื่องมือช่วยคลอดที่ช่วยวัดระยะเวลาของการคลอด
 • พัดลม (Fan) เครื่องมือช่วยคลอดที่ช่วยระบายอากาศและลดความร้อนในระหว่างการคลอด
 • หมอนเป็นพิเศษสำหรับการคลอด (Birthing pillow) เครื่องมือช่วยคลอดที่ช่วยปรับท่านั่งที่เหมาะสมสำหรับการ
  คลอด
 1. การพิจารณาความปลอดภัย
  การเลือกเครื่องมือช่วยการคลอดที่เหมาะสมยังต้องพิจารณาความปลอดภัยของเครื่องมือด้วย คุณแม่ควรเลือกเครื่องมือช่วยคลอดที่ได้รับการรับรองว่ามีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับการใช้งาน และควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน

 2. การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
  การเลือกเครื่องมือช่วยการคลอดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กรที่เชื่อถือได้เช่น สภาอายุรแพทย์และสภาผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์จะช่วยให้คุณแม่มั่นใจในคุณภาพของเครื่องมือช่วยคลอดที่เลือกใช้ 

                   
การเลือกเครื่องมือช่วยการคลอดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา โดยควรเลือกเครื่องมือช่วยคลอดที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมและสภาพร่างกายของคุณแม่ โดยยังต้องพิจารณาความปลอดภัยและการรับรองมาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยสำหรับคุณแม่และทารก นอกจากนี้ คุณแม่ยังสามารถพูดคุยกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยคลอดที่เหมาะสมและควรใช้งานในกรณีของคุณแม่เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวก่อนการคลอดและประสบความสำเร็จในการคลอดของคุณแม่ด้วยความสุข

Reference

 1. Continuous support for women during childbirth: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003766.pub6/full (2017)
 2. A comparative review of measures of satisfaction with care during labor and birth: https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2393-13-108 (2013)
 3. Effects of immersion in water during labor and birth on maternal and neonatal outcomes: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD008666.pub2/full (2014)
 4. The effects of antenatal education on childbirth preparation and postpartum outcomes: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4991779/ (2016)
 5. The effects of epidural analgesia on labor and delivery outcomes: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6432685/ (2019) 
 6. Maternal and neonatal outcomes associated with the use of forceps or vacuum during delivery: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5082633/ (2016)
 7. The role of doulas in modern maternity care: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3647727/ (2013)
 8. The impact of prenatal yoga on maternal and neonatal outcomes: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5434583/ (2017)
 9. The use of nitrous oxide for pain relief during labor and delivery: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6408027/ (2019)
 10. The benefits and risks of delayed cord clamping: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5557844/ (2017)