วิธีการเลือกซื้อนมผงสำหรับคุณแม่หลังคลอด

วิธีการเลือกซื้อนมผงสำหรับคุณแม่หลังคลอด

การเลือกซื้อนมผงสำหรับคุณแม่หลังคลอดมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพร่างกายของแม่และทารก ดังนี้

 1. ปริมาณโปรตีน
  สำหรับแม่ที่ท้องและผลิตนมน้อย ควรเลือกนมผงที่มีปริมาณโปรตีนสูง เพื่อช่วยสร้างความต้านทานในร่างกายและส่งเสริมให้การเจริญเติบโตของทารก
 2. ปริมาณแคลเซียม
  แม่ที่มีประวัติโรคกระดูกพรุนหรือเสี่ยงต่อโรคนี้ควรเลือกนมผงที่มีปริมาณแคลเซียมสูง เพื่อช่วยเสริมกระดูกของทารกในช่วงเริ่มต้นของชีวิต
 3. ส่วนผสมของโอลิโก้สและดีเอ็มเอ
  โอลิโก้สและดีเอ็มเอเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของทารก ดังนั้นควรเลือกซื้อนมผงที่มีส่วนผสมของสารอาหารนี้
 4. ราคา
  ควรเลือกซื้อนมผงที่มีราคาเหมาะสมกับงบประมาณ แต่อย่าลดคุณภาพเพื่อลดราคา
 5. การรับรองคุณภาพ
  ควรเลือกซื้อนมผงที่มีการรับรองคุณภาพจากองค์กรที่มีชื่อเสียง และผ่านการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 6. การผสมนม
  หลังจากเลือกซื้อนมผงที่เหมาะสมแล้ว ควรทำการผสมนมด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม ดังนี้


การเลือกซื้อนมผงสำหรับคุณแม่หลังคลอดเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้ทารกได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม ด้วยการเลือกซื้อนมผงที่เหมาะสมและการผสมนมที่ถูกต้อง จะช่วยให้ทารกมีพัฒนาการที่ดีและเติบโตอย่างเหมาะสม

Reference

 1. “The Effects of Early Nutritional Interventions on the Development of Atopic Disease in Infants and Children: A Systematic Review” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6073275/
 2. “The Effect of Maternal Milk on Neonatal Infection: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6018642/
 3. “Factors Associated with Breastfeeding Duration: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6837682/
 4. “Comparison of Nutrient Composition of Breast Milk and Infant Formulas” (2020) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7312004/
 5. “Prevalence and Factors Associated with Exclusive Breastfeeding Among Mothers in the United States: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2021) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8026197/