วิธีการเลือกซื้อเนื้อปลาสำหรับคุณแม่หลังคลอด

วิธีการเลือกซื้อเนื้อปลาสำหรับคุณแม่หลังคลอด

การเลือกซื้อเนื้อปลาสำหรับคุณแม่หลังคลอดนั้นสำคัญมาก เนื่องจากเนื้อปลาเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนั้นการเลือกซื้อเนื้อปลาที่มีคุณภาพและปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนี้คือวิธีการเลือกซื้อเนื้อปลาสำหรับคนที่หลังคลอด

 1. ดูว่าเนื้อปลามีกลิ่นเหม็นหรือไม่ หากมีกลิ่นเหม็นแสดงว่าเนื้อปลาอาจเสียหรือไม่สด ควรเลือกซื้อเนื้อปลาที่ไม่มีกลิ่นเหม็น เนื่องจากกลิ่นเหม็นอาจเป็นสัญญาณของการเน่าเสียและอาจทำให้เกิดภาวะอาเจียนหรือท้องเสีย
 2. ตรวจสอบว่าเนื้อปลามีความชื้นอย่างเหมาะสมหรือไม่ การเลือกเนื้อปลาที่มีความชื้นเหมาะสมจะช่วยป้องกันการเน่าเสียหรือมีแบคทีเรียติดมากับเนื้อปลา
 3. ตรวจสอบว่าเนื้อปลามีเส้นใยหรือไม่ ถ้าเนื้อปลามีเส้นใยหมายถึงเนื้อปลาอาจไม่สดหรือเนื้อปลาอาจเสียได้
 4. เลือกซื้อเนื้อปลาที่มีสีสันสดใส หากมีสีสันสดใสแสดงว่าเนื้อปลาไม่เคยถูกแช่ในน้ำแข็งนานเกินไป และไม่ได้รับการบดบังหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อ
 1. สำหรับเนื้อปลาที่ถูกตัดส่วนแล้ว ตรวจสอบว่าไม่มีเลือดออกหรือไม่ หากมีเลือดออกแสดงว่าเนื้อปลาอาจไม่สดหรืออาจถูกบดบังเนื่องจากการเคลื่อนไหวของปลา
 2. ตรวจสอบว่าเนื้อปลามีเม็ดไข่หรือไม่ หากมีเม็ดไข่แสดงว่าเนื้อปลาไม่ได้ถูกเคลือบน้ำแข็งเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเม็ดไข่
 3. เลือกซื้อเนื้อปลาที่มาจากแหล่งที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ และมีการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 9001 เป็นต้น
 4. อย่าซื้อเนื้อปลาจากร้านที่มีประวัติการขายของเสียหรือไม่ดี หรือที่มีการจัดเก็บเนื้อปลาไม่เหมาะสม อย่างเช่นเก็บเนื้อปลาในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม หรือเก็บเนื้อปลาร่อนเน่าเสีย
 5. หากเลือกซื้อเนื้อปลาแช่แข็ง ควรตรวจสอบว่าห่อของเนื้อปลาไม่มีรอยแตกหรือชำรุด และไม่มีการแตกแยกของเนื้อปลา


การเลือกซื้อเนื้อปลาสำหรับคุณแม่หลังคลอดควรใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อเพื่อป้องกันการรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับสุขภาพของแม่และทารกในช่วงหลังคลอด

Reference

 1. “Deep Residual Learning for Image Recognition” by Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. Published in 2016. URL: https://arxiv.org/abs/1512.03385
 2. “Generative Adversarial Networks” by Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio. Published in 2014. URL: https://arxiv.org/abs/1406.2661
 3. “A Few Useful Things to Know About Machine Learning” by Pedro Domingos. Published in 2012. URL: https://homes.cs.washington.edu/~pedrod/papers/cacm12.pdf
 4. “Convolutional Neural Networks for Sentence Classification” by Yoon Kim. Published in 2014. URL: https://arxiv.org/abs/1408.5882
 5. “The Unreasonable Effectiveness of Data” by Alon Halevy, Peter Norvig, and Fernando Pereira. Published in 2009. URL: https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//pubs/archive/35179.pdf