วิธีการเลือกซื้อเนื้อสัตว์สำหรับแม่หลังคลอด

วิธีการเลือกซื้อเนื้อสัตว์สำหรับแม่หลังคลอด

หลังคลอดคุณแม่อาจมีความต้องการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการบริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อให้ได้พลังงานและโปรตีนที่เพียงพอต่อการดูแลทารกและเลี้ยงลูกน้อย ดังนั้นการเลือกซื้อเนื้อสัตว์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนี้คือวิธีการเลือกซื้อเนื้อสัตว์สำหรับคนที่หลังคลอด

 1. ควรเลือกเนื้อที่มีโปรตีนสูง
  โปรตีนจะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง แนะนำให้เลือกเนื้อปลา ไก่ และเนื้อวัวที่ไม่มีไขมันสูง เช่น เนื้อลูกวัว หรือเนื้อวัว
 2. ควรเลือกเนื้อที่มีไขมันไม่เยอะ
  เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจ แนะนำให้เลือกเนื้อไก่ และเนื้อปลา เช่น ปลาแซลมอน ปลาทู หรือปลานิล
 3. ควรเลือกเนื้อที่สดและไม่มีกลิ่นเหม็น
  โดยให้เลือกเนื้อที่ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานสุขภาพอาหาร เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต
 4. ควรเลือกเนื้อที่ไม่มีสารเคมี
  แนะนำให้เลือกเนื้อที่เลี้ยงด้วยวิธีอินทรีย์ หรือได้รับการรับรองว่าไม่มีการใช้สารเคมีในการเลี้ยง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากป้ายชื่อสถานที่เลี้ยงและร้านค้าที่ขายเนื้อสัตว์
 1. ควรเลือกเนื้อที่ไม่มีการใช้สารกันบูด
  โดยควรเลือกเนื้อจากสัตว์ที่ไม่ได้รับการฉีดสารกันบูด เนื่องจากสารกันบูดนั้นอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพได้
 2. ควรเลือกเนื้อที่ไม่มีสารปรุงแต่ง
  แนะนำให้เลือกเนื้อที่ไม่ได้รับการเจียว หมัก หรือปรุงแต่งด้วยสารต่างๆ เพราะสารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของแม่และทารก
 3. ควรเลือกเนื้อที่ได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง
  ควรตรวจสอบวันผลิตและวันหมดอายุก่อนการซื้อเนื้อ เพื่อป้องกันการรับประทานเนื้อที่เสียหายและอันตรายต่อสุขภาพ
 4. ควรเลือกซื้อเนื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ
  หากไม่มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ ควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานสุขภาพอาหาร
 5. ควรระมัดระวังในการจัดเก็บและการเตรียมเนื้อ
  หลังจากซื้อเนื้อสัตว์ให้เก็บในที่เย็น และไม่ให้เนื้อสัมผัสกับอาหารอื่นๆ อีกทั้งต้องระวังไม่ให้เนื้อสัมผัสกับแร่ธาตุหรือเครื่องปรุงรสที่อาจมีสารพิษ
 6. หลีกเลี่ยงการซื้อเนื้อสัตว์ที่มีราคาถูกเกินไป
  เนื่องจากอาจมีคุณภาพไม่ดีหรือมีสารเคมีที่อันตรายต่อสุขภาพของคุณแม่และทารก


สุดท้าย การเลือกซื้อเนื้อสัตว์สำหรับคุณแม่หลังคลอดนั้นมีความสำคัญมาก ควรทำการตรวจสอบว่าเนื้อมีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อสุขภาพของคุณแม่และทารก โดยเลือกเนื้อที่มีโปรตีนสูง ไขมันไม่เยอะ ไม่มีสารเคมี และได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสารอาหารที่สำคัญและอาหารที่เหมาะสมกับการดูแลและเลี้ยงลูกน้อยให้เป็นอย่างดีด้วย

Reference

 1. “Maternal nutrition and birth outcomes: effect of balanced protein-energy supplementation” published in the journal Nature in 2012. URL: https://www.nature.com/articles/ejcn2011118
 2. “Micronutrient supplementation in pregnancy” published in the journal BMJ in 2016. URL: https://www.bmj.com/content/352/bmj.i147
 3. “Iron supplementation during pregnancy” published in the journal Cochrane Database of Systematic Reviews in 2013. URL: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004736.pub4/full
 4. “Omega-3 Fatty Acid Supplementation During Pregnancy” published in the journal JAMA in 2018. URL: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2683165
 5. “Vitamin D Supplementation During Pregnancy: Safety Considerations in the Design and Interpretation of Clinical Trials” published in the journal Annals of Nutrition and Metabolism in 2021. URL: https://www.karger.com/Article/FullText/513573