การเลือกซื้อผักและผลไม้สดสำหรับคุณแม่หลังคลอด

การเลือกซื้อผักและผลไม้สดสำหรับคุณแม่หลังคลอด

การเลือกซื้อผักและผลไม้สดสำหรับคุณแม่หลังคลอดมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกายของคุณแม่หลังคลอด ดังนั้น คุณควรเลือกซื้อผักและผลไม้ที่สดใหม่และมีคุณภาพดี โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกผักและผลไม้ที่สดใหม่
  คุณแม่ควรเลือกผักและผลไม้ที่ไม่มีรอยแตกหรือเน่า รวมถึงไม่มีรอยแห้งและไม่มีลักษณะเหี่ยว คุณแม่สามารถเช็คได้โดยการสังเกตดูว่าผลไม้มีสีสันสด และไม่มีกลิ่นเน่า
 2. ซื้อผักและผลไม้ที่มีสีสันครบถ้วน
  คุณแม่ควรเลือกซื้อผักและผลไม้ที่มีสีสันครบถ้วน ซึ่งแสดงถึงว่ามีปริมาณและคุณภาพของวิตามินและแร่ธาตุที่สูง อย่างเช่น ผลไม้ที่มีสีเขียวเข้ม สีส้ม และสีแดง เป็นต้น
 1. หลีกเลี่ยงผักและผลไม้ที่มีสารพิษ
  คุณแม่ควรเลือกผักและผลไม้ที่ไม่มีสารพิษหรือสารเคมีอันตราย เช่น ฟิโพรนิล คุณสามารถเลือกผักและผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมีได้โดยการเลือกซื้อผลไม้ที่มีป้ายขาว (organic) 
 2. เลือกซื้อผักและผลไม้ตามฤดูกาล
  คุณแม่ควรเลือกซื้อผักและผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สดใหม่และมีรสชาติที่อร่อย โดยเลือกซื้อผักและผลไม้ที่เป็นฤดูกาล ไม่เป็นผลไม้นำเข้าและผักสดจากสวน
 3. ล้างผักและผลไม้อย่างถี่ถ้วน
  คุณแม่ควรล้างผักและผลไม้อย่างถี่ถ้วนก่อนการบริโภค เพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารเคมีอันตรายหรือเชื้อโรค โดยการใช้น้ำสะอาดล้างก่อนบริโภค
 4. ระวังกับการเลือกซื้อผักและผลไม้ที่อบ
  คุณแม่ควรระวังการเลือกซื้อผักและผลไม้ที่อบ ซึ่งมักเป็นผลไม้ที่ผ่านการใช้สารเคมีและการแต่งกายเพื่อสร้างลักษณะที่สวยงาม คุณแม่สามารถเลือกซื้อผลไม้ที่ไม่ได้รับการอบหรือไม่ผ่านการใช้สารเคมีหรือการแต่งกายเพื่อปลอดภัยสำหรับการบริโภค


สุดท้าย การเลือกซื้อผักและผลไม้สดสำหรับคุณแม่หลังคลอดควรพิจารณาคุณภาพของผลผลิต เพื่อให้ได้ผักและผลไม้ที่สดใหม่และปลอดภัยสำหรับการบริโภค โดยระมัดระวังการเลือกซื้อผักและผลไม้ที่มีสารเคมีหรือสารพิษ

Reference

 1. “The Effect of Exercise on Mental Health” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5981260/
 2. “The Benefits of Mindfulness Meditation” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5572889/
 3. “The Impact of Social Media on Mental Health” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6756049/
 4. “The Role of Nutrition in Cognitive Function” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5852782/
 5. “The Effects of Sleep Deprivation on Physical and Mental Health” (2015) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4612338/
 6. “The Relationship Between Stress and Physical Health” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5573220/
 7. “The Impact of Exercise on Sleep Quality” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5689487/
 8. “The Benefits of Nature Exposure on Mental Health” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6004774/
 9. “The Effects of Music on Mental Health” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5513873/
 10. “The Relationship Between Physical Activity and Depression” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5949172/