แม่หลังคลอดทานอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลไม่ดี

แม่หลังคลอดทานอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลไม่ดี

การรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลไม่ดีสำหรับคุณแม่หลังคลอด เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพของคุณแม่และทารกในท้องอย่างร้ายแรง ดังนั้น คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณมาก เช่น ขนมหวาน น้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลเพิ่มเติม น้ำหวาน นมข้นหวาน และอาหารว่างอื่นๆที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมหลัก


การรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลมาก อาจส่งผลต่อการเป็นโรคเบาหวานในอนาคต และการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลเป็นประจำอาจทำให้คุณแม่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคุณแม่ต้องรักษาสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารคุณภาพดี เช่น ผัก ผลไม้ โปรตีนจากเนื้อสัตว์และถั่วเหลือง และไขมันที่ดีเช่นน้ำมันมะพร้าวหรือมันม้าลายขวาง ซึ่งจะช่วยให้คุณแม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงลูกน้อยให้แข็งแรงและมีสุขภาพดี ๆ อย่างเหมาะสม

Reference

  1. “The Benefits of Mindfulness Meditation in the Workplace: A Review” (2016) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4940234/
  2. “The Effect of Exercise on Depression and Anxiety in Adults With Chronic Medical Conditions: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5557530/
  3. “Effects of Sleep Deprivation on Cognitive and Physical Performance in University Students” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6626956/
  4. “The Effects of Social Media on Mental Health: A Review” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6770426/
  5. “The Impact of Nutrition on Mental Health and Wellbeing: Current Concepts and Practical Applications” (2021) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8079443/