เทคนิคเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในแต่ละมื้ออาหาร

เทคนิคเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในแต่ละมื้ออาหาร

  การบริหารจัดการเมนูอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เรามีสุขภาพดีในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม ความเห็นเชิงโภชนาการของแต่ละคนแตกต่างกันได้ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเพื่อสร้างเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดสำหรับเราเองเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในเมนูอาหารของเรา มีหลายวิธีที่เราสามารถทำได้ ดังนี้

 1. เลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
  เลือกอาหารที่มีปริมาณสูงของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันที่ดีต่อร่างกาย เช่น เนื้อปลา เนื้อไก่ ถั่ว เม็ด ผักใบเขียว และผลไม้ต่างๆ
 2. เติมเครื่องเทศและสมุนไพร
  เครื่องเทศและสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น กระเทียม หอมแดง โหระพา โขม่ง ฯลฯ สามารถเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการให้กับเมนูอาหารของเราได้
 3. เลือกอาหารที่ไม่มีสารเคมี
  การเลือกอาหารที่ปลอดสารเคมีเป็นเรื่องสำคัญ เพราะสารเคมีบางอย่างอาจเป็นพิษต่อร่างกาย
 1. สำรวจแหล่งอาหารที่ดี
  การสำรวจแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการเลือกซื้ออาหารจากแหล่งที่มีคุณภาพสูงสามารถช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับเมนูอาหารของเราได้
 2. อ่านป้ายโภชนาการ
  การอ่านป้ายโภชนาการสามารถช่วยให้เราทราบถึงปริมาณแคลอรี่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันที่ดีต่อร่างกายของอาหาร เพื่อที่เราจะสามารถเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงได้
 3. ลดปริมาณอาหารที่ไม่ดีต่อร่างกาย
  การลดปริมาณอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคหัวใจได้
 4. เตรียมอาหารได้เอง
  การเตรียมอาหารได้เองสามารถช่วยให้เราสามารถควบคุมปริมาณสารอาหารที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูงได้


การบริหารจัดการเมนูอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือยากเย็น เพียงแค่เราต้องมีการวางแผนและตัดสินใจเลือกอาหารที่มีปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดสำหรับเราและเด็กของเรา และเราสามารถเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับเมนูอาหารของเราโดยการเติมเครื่องเทศและสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เลือกซื้ออาหารจากแหล่งที่มีคุณภาพสูง อ่านป้ายโภชนาการ เตรียมอาหารได้เอง และลดปริมาณอาหารที่ไม่ดีต่อร่างกาย เพื่อสร้างเมนูอาหารที่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดสำหรับเราและเด็กของเรา


ในการเลือกอาหารที่ประกอบไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันที่ดีต่อร่างกายนั้น เราควรเลือกอาหารที่มีคุณภาพสูง เช่น เนื้อปลา เนื้อไก่ ถั่ว เม็ด ผักใบเขียว และผลไม้ต่างๆ อีกทั้งเราควรเติมเครื่องเทศและสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น กระเทียม หอมแดง โหระพา โขม่ง เพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการให้กับเมนูอาหารของเรา


นอกจากนี้ เรายังควรลดปริมาณอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูง เพื่อลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคหัวใจ และเลือกซื้ออาหารจากแหล่งที่ปลอดสารเคมีเพื่อป้องกันการติดสารเคมีซึ่งอาจมีผลร้ายต่อร่างกาย เราสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยของเด็กและร่างกายของเราเอง


เมื่อเราเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและปลอดสารเคมี เราสามารถเตรียมอาหารได้เองเพื่อควบคุมปริมาณสารอาหารที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถใช้เทคนิคการทำอาหารที่ไม่ทำให้อาหารสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ เช่น การนึ่ง ต้ม หรือย่างอาหารแทนการทอด นอกจากนี้ เรายังควรใช้ส่วนผสมที่เป็นมิตรต่อร่างกาย เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันมันสำปะหลัง เป็นต้น และเลือกใช้เครื่องปรุงรสชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น น้ำมันกรีนเทียม น้ำมันมะกอกเปลือกสกัดเย็น เป็นต้น    

Reference

 1. “The Effects of Sleep Deprivation on Cognitive Performance” (2010) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/
 2. “The Benefits of Mindfulness Meditation: Changes in Emotional States of Depression, Anxiety, and Stress” (2013) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3772979/
 3. “The Impact of Social Media on Body Image: A Review and Research Agenda” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5568610/
 4. “The Effects of Exercise on Cognitive Functioning in Older Adults” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204138/
 5. “The Relationship between Smartphone Use and Sleep Quality: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6703142/