เลือกอาหารให้ลูกแบบไหน ที่ไม่ทำให้ลูกน้ำหนักเกิน

เลือกอาหารให้ลูกแบบไหน ที่ไม่ทำให้ลูกน้ำหนักเกิน

ปัจจุบันปัญหาการอ้วนในเด็กเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็กอย่างมาก อาหารเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนในเด็ก ดังนั้นการเลือกอาหารที่ไม่ทำให้เด็กอ้วนเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ

 1. เลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
  เลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโปรตีน เช่น ไข่ ปลา ไก่ โคลีน ถั่ว อาหารที่มีคุณค่าทางคาร์โบไฮเดรตต่ำ เช่น ผัก ผลไม้ และอาหารที่มีไขมันไม่เกิน 25% ของพลังงานทั้งหมด เช่น นม โยเกิร์ต และเนื้อสัตว์ที่เป็นไขมันต่ำ
 2. ลดการบริโภคอาหารหวานและไขมัน
  การบริโภคอาหารหวานและไขมันสูงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กอ้วน ดังนั้น ควรลดการบริโภคอาหารหวานและไขมันในอาหารของเด็ก โดยเลือกอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันต่ำ
 3. ให้เลือกกินอาหารจากแหล่งที่เป็นธรรมชาติ
  อาหารจากแหล่งธรรมชาติมักมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันที่เหมาะสมสำหรับเด็ก นอกจากนี้ อาหารจากแหล่งธรรมชาติมักมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย ดังนั้น การเลือกซื้อและรับประทานอาหารจากแหล่งธรรมชาติ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนในเด็ก
 1. เลือกอาหารเสริมได้อย่างสมดุล
  หากเด็กไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน คุณแม่ควรพิจารณาใช้อาหารเสริม โดยเลือกอาหารเสริมที่มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย อย่างได้แก่ เส้น ข้าว นม โยเกิร์ต และเครื่องดื่มที่มีโปรตีนและวิตามินต่างๆ
 2. ให้เด็กมีสมาธิในการรับประทานอาหาร
  ให้เด็กรับประทานอาหารเป็นเวลาประมาณ 20-30 นาทีและลดการกินอาหารในช่วงเวลาก่อนนอน โดยการลดการกินอาหารในช่วงเวลาก่อนนอนจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนในเด็ก
 3. สร้างและส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดี
  สร้างและส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีให้กับเด็ก อย่างเช่น การรับประทานอาหารเลือกอาหารในสีสันที่แตกต่างกัน เช่น ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เป็นต้น
 1. หลีกเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ด
  อาหารฟาสต์ฟู้ดมักมีปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันสูง และมักมีน้ำตาลและเกลือมาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนในเด็ก ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดให้กับเด็ก
 2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  ออกกำลังกายจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนในเด็ก และช่วยสร้างร่างกายแข็งแรง ให้เด็กออกกำลังกายสม่ำเสมอตามวัย โดยให้เด็กทำกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังเช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เป็นต้น


การเลือกอาหารที่ไม่ทำให้เด็กอ้วนเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนในเด็ก ทำให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาการได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การเลือกอาหารที่เหมาะสมยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ และส่งเสริมสุขภาพในระยะยาวของเด็กอย่างมายในการเจริญเติบโต ดังนั้นคุณควรมีการวางแผนและตรวจสอบการเลือกอาหารของเด็กเพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพดีในอนาคต


เมื่อคุณแม่เลือกอาหารสำหรับเด็กที่เหมาะสมและเป็นประจำ มันจะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีต่อการเลือกอาหารและพฤติกรรมการกินที่ดีในอนาคต อย่างไรก็ตาม คุณแม่ควรตรวจสอบระบบของเด็กของคุณทุกปีเพื่อแนะนำวิธีการเลือกอาหารที่เหมาะสมและสามารถสร้างพื้นฐานที่ดีต่อการเลือกอาหารของเด็กในอนาคตได้อย่างเต็มที่


ในสิ่งที่สำคัญกว่าอาหารและสารอาหารเด็กของคุณแม่ต้องมีการดูแลสุขภาพเป็นประจำด้วยการให้น้ำมากพอและการออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ควรเตรียมตัวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงลูกในบ้านโดยรวม ซึ่งรวมถึงการให้ความสนใจและความรับผิดชอบที่สูงในการเลี้ยงลูก

Reference

 1. “The Effects of Sleep Deprivation on Cognitive Performance” (2010) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/
 2. “The Benefits of Mindfulness Meditation: Changes in Emotional States of Depression, Anxiety, and Stress” (2013) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3772979/
 3. “The Impact of Social Media on Body Image: A Review and Research Agenda” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5568610/
 4. “The Effects of Exercise on Cognitive Functioning in Older Adults” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204138/
 5. “The Relationship between Smartphone Use and Sleep Quality: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6703142/