ลูกไม่ชอบทานผัก คุณแม่ทำไงดี ?

ลูกไม่ชอบทานผัก คุณแม่ทำไงดี ?


สำหรับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กๆ การให้ลูกทานอาหารที่ไม่ชอบอาจเป็นศัตรูของการเลี้ยงลูก โดยเฉพาะเมื่อเด็กยังไม่รู้จักชอบรสชาติหรือรูปแบบอาหารบางอย่าง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ จึงมีวิธีการที่สามารถนำมาใช้ได้ ดังนี้

 1. ให้ลูกเข้าร่วมในกระบวนการเตรียมอาหาร
  การเตรียมอาหารเป็นการที่สนุกสนานและสร้างความเข้าใจในอาหารของลูก เพราะฉะนั้น ให้ลูกช่วยตัดผัก ล้างผัก หรือแม้กระทั่งเลือกเมนูอาหาร ก็อาจจะช่วยเพิ่มความสนใจของลูกในอาหารได้

 2. ให้เลือกเมนูอาหารที่ถูกใจ
  ควรให้ลูกได้เลือกเมนูอาหารที่ตนเองชื่นชอบ หรืออยากได้ลองกิน อาจจะเป็นการอนุญาตให้ลูกสร้างความสนใจในอาหารที่ไม่ชอบ หรือลองสร้างความสนใจเพิ่มเติมในอาหารที่ลูกไม่ชอบได้

 3. ใช้วิธีการปรุงอาหารให้น่าสนใจ
  การเปลี่ยนแปลงวิธีการปรุงอาหาร เช่น ทอด ย่าง หรือต้ม อาจจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับอาหาร หรือลองใช้วัตถุดิบที่ไม่เคยลองใช้กันมาก่อน เพื่อช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหาร
 1. ให้เลือกผักหรือผลไม้ที่มีรสชาติหวาน
  ผักหรือผลไม้ที่มีรสชาติหวานอาจจะช่วยเพิ่มความชอบของลูกต่อผักหรือผลไม้ โดยเฉพาะเมื่อเด็กยังไม่ชอบรสเปรี้ยวหรือขม

 2. ให้ลูกลองชิมอาหารก่อน
  ให้ลูกลองชิมอาหารก่อนเตรียมให้เต็มจาน เพื่อลดความกลัวหรือความไม่ชอบที่อาจเกิดขึ้น และอย่าลืมให้การชิมอาหารนั้นเป็นการเรียนรู้รสชาติของอาหารด้วย

 3. ไม่ให้เลือกกินอาหารทดแทน
  การให้ลูกกินอาหารทดแทนอาจทำให้ลูกยิ่งไม่ชอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และยิ่งไม่ชอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

 4. ให้เวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลง
  การเปลี่ยนแปลงการกินอาหารของลูกไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทันที จึงต้องให้เวลาให้ลูกมีโอกาสเรียนรู้การกิน อาหารใหม่ๆ โดยไม่เอาเปรียบ

 5. การไม่เป็นไปตามที่ลูกต้องการ
  การไม่เป็นไปตามที่ลูกต้องการอาจจะช่วยให้ลูกเรียนรู้ว่าอาหารไม่จำเป็นต้องเป็นตามที่ต้องการเสมอไป และการเลือกกินอาหารที่ไม่ชอบก็อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตและพัฒนาของลูก


การทำให้ลูกทานอาหารที่ไม่ชอบอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆ แต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะมีผลต่อการเติบโตและพัฒนาของลูกในอนาคต ดังนั้น ให้พยายามและไม่ควรท้องถิ่นในการช่วยลูกทานอาหารที่ไม่ชอบ โดยสิ่งสำคัญคือต้องเป็นผู้ให้กำลังใจและสนับสนุนให้ลูกมีความมั่นใจในการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และมีความสุขในการกินอาหารด้วยกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าอาหารจะเป็นอะไรก็ตาม โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับลูกและสภาพอาหาร เช่น การปรุงอาหารอย่างเหมาะสม การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม และการให้เวลาและความสนใจในการกินอาหารของลูก 

Reference

 1. “The Effects of Sleep Deprivation on Cognitive Performance” (2010) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/
 2. “The Benefits of Mindfulness Meditation: Changes in Emotional States of Depression, Anxiety, and Stress” (2013) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3772979/
 3. “The Impact of Social Media on Body Image: A Review and Research Agenda” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5568610/
 4. “The Effects of Exercise on Cognitive Functioning in Older Adults” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204138/
 5. “The Relationship between Smartphone Use and Sleep Quality: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6703142/