การอ่านป้ายสารอาหารผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

การอ่านป้ายสารอาหารผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

การอ่านป้ายสารอาหารบนอาหารแพคเกจสำหรับเด็กเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้คุณพ่อและคุณแม่สามารถทราบปริมาณสารอาหารที่เด็กได้รับจากอาหาร และเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นในบทความนี้จะนำเสนอวิธีการอ่านป้ายสารอาหารบนอาหารแพคเกจสำหรับเด็ก

 1. ดูปริมาณพลังงาน
  ปริมาณพลังงานแสดงถึงปริมาณแคลอรี่ที่อาหารมี โดยปกติแล้วเด็กต้องการปริมาณพลังงานรวมที่น้อยกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้น ควรเลือกอาหารที่มีปริมาณพลังงานน้อยกว่า 200-300 กิโลแคลอรี่ต่อมื้ออาหาร
 2. ดูปริมาณโปรตีน
  โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็ก ดังนั้นควรเลือกอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง เช่น อาหารทะเล ปลา ไก่ และถั่ว
 3. ดูปริมาณไขมัน
  ไขมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทของเด็ก อย่างไรก็ตามควรเลือกอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงโดยไม่เกิน 30% ของปริมาณพลังงานทั้งหมด
 4. ดูปริมาณแร่ธาตุและวิตามิน
  แร่ธาตุและวิตามินเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับการพัฒนาร่างกายและสมองของเด็ก ดังนั้นควรเลือกอาหารที่มีปริมาณแร่ธาตุและวิตามินสูง เช่น ผักใบเขียว ผลไม้ เนื้อปลาและเนื้อไก่
 1. ดูปริมาณน้ำตาล
  น้ำตาลเป็นสารอาหารที่ไม่ควรรับประทานมากเกินไปเพราะจะเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและอ้วน ดังนั้นควรเลือกอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลเพิ่มเติม เช่น ขนมหวาน นมสดและน้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลเพิ่มเติม
 2. ดูส่วนผสม
  ควรตรวจสอบส่วนผสมของอาหารที่จะให้กับเด็กว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง และอาจมีส่วนผสมที่เด็กแพ้ได้


การอ่านป้ายสารอาหารบนอาหารแพคเกจสำหรับเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณพ่อและคุณแม่สามารถเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารที่มีสมดุลและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างดี ดังนั้นคุณพ่อและคุณแม่ควรให้เด็กกินอาหารที่มีปริมาณพลังงาน โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน และน้ำตาล
 

 1. อ่านป้ายสารอาหาร
  การอ่านป้ายสารอาหารจะช่วยให้คุณพ่อและคุณแม่ทราบถึงปริมาณและชนิดของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหาร อาทิเช่น ปริมาณพลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุ วิตามิน และอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณพ่อและคุณแม่สามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมสำหรับเด็กได้อย่างถูกต้อง
 2. เตรียมอาหารเอง
  การเตรียมอาหารเองสำหรับเด็กจะช่วยให้คุณพ่อและคุณแม่สามารถควบคุมปริมาณและส่วนผสมของอาหารได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณน้ำตาลและอื่นๆ ที่ไม่ควรรับประทานมากเกินไป เนื่องจากอาหารที่เตรียมเองมักจะมีส่วนผสมที่ดีกว่าอาหารแพคเกจ
 3. ให้เวลากับอาหาร
  ให้เวลาในการรับประทานอาหารเพียงพอสำหรับเด็ก เพราะการรับประทานอาหารโดยเร่งรีบอาจทำให้เด็กไม่สามารถรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังสามารถให้เด็กช่วยทำอาหารหรือเรียนรู้การเตรียมอาหารได้ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความสุขในการรับประทานอาหาร


การอ่านป้ายสารอาหารบนอาหารแพคเกจสำหรับเด็กจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้คุณพ่อและคุณแม่สามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมสำหรับเด็กได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถเตรียมอาหารเองสำหรับเด็กและให้เวลาในการรับประทานอาหารอย่างเพียงพอเพื่อเพิ่มความสุขในการรับประทานอาหารของเด็กได้อย่างสมบูรณ์แบบ


อย่างไรก็ตาม การเลือกอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมสำหรับเด็กไม่ใช่เพียงแค่การอ่านป้ายสารอาหารเท่านั้น ยังต้องพิจารณาตามสถานการณ์และอายุของเด็กด้วย เช่น ในบางกรณีเด็กอาจมีแพ้อาหารหรือโรคประจำตัวที่ทำให้ต้องคำนึงถึงปริมาณและส่วนผสมของอาหารอย่างเป็นพิเศษ


ดังนั้น การอ่านป้ายสารอาหารบนอาหารแพคเกจสำหรับเด็กเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพเด็กอย่างรอบด้าน คุณพ่อและคุณแม่ยังต้องพิจารณาอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การให้เวลาสำหรับการออกกำลังกาย การให้เวลาในการพักผ่อน การให้เวลาในการนอนหลับ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Reference

 1. “The Effects of Sleep Deprivation on Cognitive Performance” (2010) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/
 2. “The Benefits of Mindfulness Meditation: Changes in Emotional States of Depression, Anxiety, and Stress” (2013) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3772979/
 3. “The Impact of Social Media on Body Image: A Review and Research Agenda” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5568610/
 4. “The Effects of Exercise on Cognitive Functioning in Older Adults” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204138/
 5. “The Relationship between Smartphone Use and Sleep Quality: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6703142/