ผลกระทบของการใช้มือถือในวัยเด็กน้อย

ผลกระทบของการใช้มือถือในวัยเด็กน้อย

ในช่วงปัจจุบัน การใช้จอมือถือเป็นสิ่งที่ไม่แพ้กันกับการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันของเด็กๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพที่ไม่น่าดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กใช้จอมือถือขณะรับประทานอาหาร โดยมีผลกระทบต่อการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการกินของเด็ก ดังนั้นในบทความนี้เราจะพูดถึงผลกระทบของการใช้จอมือถือต่อการรับประทานอาหารของเด็กและวิธีการจัดการเพื่อลดผลกระทบนี้


การใช้จอมือถือขณะรับประทานอาหารอาจทำให้เด็กเลือกทานอาหารน้อยลง หรือแม้กระทั่งไม่ทานอาหารเลย ทำให้เกิดความไม่พอใจในการรับประทานอาหารของเด็ก นอกจากนี้การใช้จอมือถือยังส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กใช้จอมือถือในระยะยาว อาจทำให้เด็กมีภาวะเสียงพูดไม่ชัดเจน และยังส่งผลต่อสุขภาพสมองและสายตาของเด็กด้วย


วิธีการจัดการเพื่อลดผลกระทบของการใช้จอมือถือต่อการรับประทานอาหารของเด็กคือ การเพิ่มเวลาการรับประทานอาหารของเด็กให้เป็นเวลาที่เด็กไม่มีการใช้จอมือถือ เช่น ในช่วงเวลาอาหารเย็นหรือพักเที่ยงวัน อีกวิธีหนึ่งคือการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกอาหาร และเตรียมอาหารไปด้วยกัน เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการรับประทานอาหาร อีกวิธีหนึ่งคือการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเมื่อรับประทานอาหาร เช่น การฟังเพลงหรือการอ่านนิทาน เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการรับประทานอาหาร


นอกจากนี้ การออกไปเที่ยวชมธรรมชาติหรือการเล่นกีฬาก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบของการใช้จอมือถือต่อการรับประทานอาหารของเด็ก โดยการออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นระบบการทำงานของสมองและสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็ก ทำให้เด็กมีความสม่ำเสมอและมีอาการหิวก่อนเวลาอาหาร และสามารถรับประทานอาหารได้อย่างเพียงพอ


สรุปได้ว่าการใช้จอคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อการรับประทานอาหารของเด็กและสุขภาพอย่างมาก ดังนั้นการจัดการเพื่อลดผลกระทบของการใช้จอคอมพิวเตอร์ต่อการรับประทานอาหารของเด็กควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบ โดยให้เวลาการรับประทานอาหาร

Reference

  1. “The Effects of Sleep Deprivation on Cognitive Performance” (2010) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/
  2. “The Benefits of Mindfulness Meditation: Changes in Emotional States of Depression, Anxiety, and Stress” (2013) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3772979/
  3. “The Impact of Social Media on Body Image: A Review and Research Agenda” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5568610/
  4. “The Effects of Exercise on Cognitive Functioning in Older Adults” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204138/
  5. “The Relationship between Smartphone Use and Sleep Quality: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6703142/