สารอาหารที่จำเป็นสำหรับลูกน้อย

สารอาหารที่จำเป็นสำหรับลูกน้อย

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้อยขึ้นอยู่กับการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ซึ่งมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของลูกน้อย ดังนั้น ผู้ปกครองควรรู้เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของลูกน้อย เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับลูกน้อยในอนาคต

  1. โปรตีน

โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้อย โปรตีนเป็นส่วนประกอบของเนื้อสัตว์และถั่วเหลือง ผู้ปกครองควรให้ลูกน้อยบริโภคอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ปลา ไก่ หมู และเนื้อวัว อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังอย่างดีในการเลือกอาหารเนื้อสัตว์ เพราะอาจมีปริมาณไขมันสูง ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกน้อยในอนาคต

  1. คาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานสำหรับร่างกาย ลูกน้อยต้องการคาร์โบไฮเดรตเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานในการเล่นและกิจกรรมต่างๆ ผู้ปกครองควรให้ลูกน้อยบริโภคอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณเหมาะสม เช่น ข้าว โจ๊ก ปลา ถั่วเหลือง และผักสีเขียวอบได้แก่ ผักกาดขาว ผักบุ้งจีน ผักสลัด เป็นต้น

  1. วิตามินและแร่ธาตุ

วิตามินและแร่ธาตุเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้อย วิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของผักและผลไม้ ผู้ปกครองควรให้ลูกน้อยบริโภคผักและผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุสูง เช่น แครอท ผักกาดขาว แตงกวา มะเขือเทศ และมะละกอ

  1. ไขมัน

ไขมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทของลูกน้อย ลูกน้อยต้องการไขมันเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของสมอง แต่ควรให้ลูกน้อยบริโภคไขมันที่มีคุณภาพดี เช่น ไขมันที่มาจากเนื้อสัตว์ ไขมันที่มาจากผลไม้และถั่ว เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันมะขามเทศ น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันมะพร้าว

  1. น้ำ

น้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างสุขภาพและพัฒนาการของลูกน้อย ลูกน้อยต้องการน้ำเพื่อช่วยในการขับถ่ายของเสีย ช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์และอวัยวะต่างๆ โดยสำหรับลูกน้อยที่อายุต่ำกว่า 6 เดือน

Reference

  1. “The Effects of Sleep Deprivation on Cognitive Performance” (2010) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/
  2. “The Benefits of Mindfulness Meditation: Changes in Emotional States of Depression, Anxiety, and Stress” (2013) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3772979/
  3. “The Impact of Social Media on Body Image: A Review and Research Agenda” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5568610/
  4. “The Effects of Exercise on Cognitive Functioning in Older Adults” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204138/
  5. “The Relationship between Smartphone Use and Sleep Quality: A Systematic Review and Meta-Analysis” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6703142/