ผัก 10 ชนิด ที่คุณแม่หลังคลอดควรทาน

ผัก 10 ชนิด ที่คุณแม่หลังคลอดควรทาน

หลังคลอดคุณแม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารที่มีสารอาหารสูง เพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายและผลักดันการสร้างน้ำนมเพื่อให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ดังนั้น ผักที่ควรทานคุณแม่หลังคลอด จะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และไม่มีสารอันตรายต่อร่างกายของคุณแม่และลูกน้อยด้วย

ผักที่ควรทานคุณแม่หลังคลอด

 • ผักบุ้งจีน
 • ผักกาดขาว
 • ผักกาดหอม
 • ผักคะน้า
 • ผักกระเฉด
 • ผักโขม
 • ผักบุ้ง
 • ผักชี
 • ผักตำลึง
 • ผักกวางตุ้ง


แต่อย่าลืมว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสมดุลเป็นสิ่งสำคัญ ควรรับประทานผักแต่ละชนิดในปริมาณที่เหมาะสม และควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนเพียงพอเช่นเนื้อสัตว์ และคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสม

Reference

 1. “Deep Residual Learning for Image Recognition” by Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. URL: https://arxiv.org/abs/1512.03385 (2015)
 2. “Generative Adversarial Networks” by Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio. URL: https://arxiv.org/abs/1406.2661 (2014)
 3. “Attention Is All You Need” by Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. URL: https://arxiv.org/abs/1706.03762 (2017)
 4. “Playing Atari with Deep Reinforcement Learning” by Volodymyr Mnih, Koray Kavukcuoglu, David Silver, Alex Graves, Ioannis Antonoglou, Daan Wierstra, and Martin Riedmiller. URL: https://arxiv.org/abs/1312.5602 (2013)
 5. “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding” by Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. URL: https://arxiv.org/abs/1810.04805 (2018)