โภชนาการคุณแม่หลังคลอดที่เป็นโรคเบาหวาน

โภชนาการคุณแม่หลังคลอดที่เป็นโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่เกิดจากการสร้างอินซูลินไม่เพียงพอหรือการตอบสนองของร่างกายต่ออินซูลินไม่ดีพอ ซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจนเกินกว่าปกติ โดยปกติแล้วโรคเบาหวานจะมีอาการเริ่มแสดงผลในผู้ที่มีพ่อแม่หรือญาติในครอบครัวเคยเป็นโรคเบาหวาน หรือมีน้ำหนักเกินกว่าปกติ การเป็นโรคเบาหวานในคุณแม่หลังคลอดส่วนใหญ่เกิดจากความสมดุลของฮอร์โมนภายในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการคลอดลูก ซึ่งอาจทำให้ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด


ในการดูแลโภชนาการของแม่หลังคลอดที่เป็นโรคเบาหวาน จะต้องคำนึงถึงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเคร่งครัด โดยให้คำแนะนำดังนี้

 1. ควบคุมปริมาณอาหารและอัตราการกินอาหารให้เหมาะสม โดยต้องลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหาร เช่น ขนมหวาน ขนมปัง น้ำเชื่อม น้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง เป็นต้น
 2. รับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูง เช่น ผัก ผลไม้ และธัญพืช เพื่อช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลในเลือด
 1. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำเปล่าผสมน้ำตาล น้ำอัดลม น้ำผลไม้สกัด เป็นต้น
 2. ออกกำลังกายเป็นประจำ โดยควรรับประทานอาหารก่อนออกกำลังกายประมาณ 30 นาที เพื่อให้ร่างกายมีพลังงานในการออกกำลังกายและลดระดับน้ำตาลในเลือด
 3. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามสุขภาพและป้องกันการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนอื่นๆ
 4. ปฏิบัติการดูแลสุขภาพให้เป็นประจำ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อตรวจวัดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนอื่นๆ


สำหรับแม่ที่มีโรคเบาหวาน การดูแลโภชนาการให้เหมาะสมและการปฏิบัติการดูแลสุขภาพให้เป็นประจำ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และช่วยให้แม่มีสุขภาพที่ดีและสามารถดูแลลูกได้อย่างเหมาะสมและอย่างเต็มที่

สรุป

การดูแลโภชนาการคุณแม่หลังคลอดที่เป็นโรคเบาหวานจะต้องคำนึงถึงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเคร่งครัด โดยควรลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหาร เพิ่มการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูง หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ออกกำลังกายเป็นประจำ ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติการดูแลสุขภาพให้เป็นประจำ

โดยการดูแลโภชนาการให้เหมาะสมและการปฏิบัติการดูแลสุขภาพให้เป็นประจำ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และช่วยให้แม่มีสุขภาพที่ดีและสามารถดูแลลูกได้อย่างเหมาะสมและอย่างเต็มที่

Reference

 1. “Postpartum dietary patterns and cardiometabolic risk factors among women with recent gestational diabetes: results from a prospective study” (2019) – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6630594/
 2. “Nutrition interventions for women with gestational diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials” (2019) – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6753545/
 3. “Postpartum lifestyle interventions to prevent type 2 diabetes among women with history of gestational diabetes: A systematic review of randomized controlled trials” (2018) – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6026267/
 4. “Postpartum nutrition and weight retention among low-income women with gestational diabetes” (2015) – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4661367/
 5. “Postpartum nutrition education for women with gestational diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials” (2019) – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6785326/