ความดันโลหิตสูงในคุณแม่หลังคลอด

ความดันโลหิตสูงในคุณแม่หลังคลอด

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้หญิงหลังคลอด ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การสูบบุหรี่ โรคความดันโลหิตสูงในครอบครัว ความอ้วน การดื่มแอลกอฮอล์ การกินอาหารที่มีปริมาณเกินไปของโซเดียม และการได้รับปริมาณเกินไปของคาเฟอีน

การบริหารจัดการโรคความดันโลหิตสูงในผู้หญิงหลังคลอดสามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. การดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและการรักษาสุขภาพด้วยการกินอาหารที่เหมาะสม
  ผู้หญิงควรรักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และกินอาหารที่มีปริมาณโซเดียมต่ำ เช่น ผัก ผลไม้ และแป้งสาลีเต็มรูปแบบ
 2. ารเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดื่ม
  ผู้หญิงควรลดการดื่มแอลกอฮอล์ และเพิ่มการดื่มน้ำ 
 3. การควบคุมความเครียด
  การลดความเครียดและปรับตัวให้กับสภาพอารมณ์นั้นสำคัญอย่างมาก เนื่องจากความเครียดจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความดันโลหิต
 4. การรับประทานยา
  ผู้หญิงที่มีโรคความดันโลหิตสูงหลังคลอดอาจต้องรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต เช่น ยาแคปโตพริล และยาไบโอทิน การรับประทานยาต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์และระบุอาการหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาให้แพทย์ทราบ
 1. การตรวจสุขภาพเป็นประจำ
  ผู้หญิงควรตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงการตรวจความดันโลหิต และตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
 2. การติดตามอาการ
  ผู้หญิงควรติดตามอาการความดันโลหิตเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยระบุอาการแก่แพทย์เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอก หน้ามืด หรือปวดหัว หรืออาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิต


การบริหารจัดการโรคความดันโลหิตสูงในผู้หญิงหลังคลอดเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเนื่องจากการควบคุมความดันโลหิตสูงจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และช่วยให้ผู้หญิงสามารถดูแลสุขภาพและเลี้ยงลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

Reference

 1. “Management of Postpartum Hypertension” by Janine Austin Clayton and Elizabeth A. Thom, published in American Family Physician in 2019. URL: https://www.aafp.org/afp/2019/0515/p605.html
 2. “Postpartum Hypertension: A Systematic Review for the 2018 Guidelines of the Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada” by Heather R. MacDonald et al., published in Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada in 2018. URL: https://www.jogc.com/article/S1701-2163(18)30462-3/fulltext
 3. “Postpartum Hypertension Management: A Comparison of ACOG and NICE Guidelines” by Sivamalini Sivarajah et al., published in Obstetrics & Gynecology in 2019. URL: https://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2019/05001/Postpartum_Hypertension_Management___A_Comparison.109.aspx