“ข้าวกล้อง” กับคุณแม่หลังคลอด

“ข้าวกล้อง” กับคุณแม่หลังคลอด

การรับประทานข้าวกล้องช่วงหลังคลอดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากมีผลต่อสุขภาพและความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายของแม่และการเจริญเติบโตของทารกในช่วงแรกเริ่ม ดังนั้น การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอในช่วงนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ข้าวกล้องในช่วงหลังคลอดควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดังนี้

 • อาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อปลา ไก่ ไข่ ถั่ว เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและการสร้างเนื้อเยื่อใหม่
 • อาหารที่มีไขมันดี เช่น นม ไข่เป็ด และอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น้ำมันมะพร้าว เพื่อช่วยในการผลิตน้ำนมและส่งเสริมการฟื้นฟูร่างกาย
 • ผักและผลไม้สด เพื่อส่งเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารและฟื้นฟูร่างกาย
 • อาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ข้าวโพด ข้าวกล้อง และถั่วลิสง เพื่อช่วยเรื่องการขับถ่ายของแม่


นอกจากนี้ ยังควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความเค็มหรือมันมากเกินไป เช่น อาหารจานเดียวที่มีเนื้อแดดเดียว อาหารชนิดแกง

 • อาหารที่มีแคลอรี่สูง เช่น ขนมหวาน และอาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม เป็นต้น ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น
 • อาหารที่มีสารเคมี หรือสารประกอบอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อแม่และทารก ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแบบนี้ในช่วงนี้


นอกจากนี้ ในการรับประทานอาหารในช่วงหลังคลอด ควรดื่มน้ำเพียงพอและหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด เพราะอาจมีผลต่อการผลิตน้ำนมและสุขภาพของทารก


สำหรับแม่ที่มีปัญหาด้านการรับประทานอาหารหลังคลอด เช่น ไม่มีความอยากอาหาร หรือมีปัญหาด้านการย่อยอาหาร ควรปรึกษาแพทย์หรือโภชนาการเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับสภาพของแม่และทารก ดังนั้น การดูแลสุขภาพในช่วงหลังคลอดเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงต้องให้ความสำคัญอย่างมากและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของแม่และทารกในช่วงแรกเริ่มของชีวิตนั่นเอง

สรุป

การดูแลสุขภาพในช่วงหลังคลอดเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแคลอรี่สูงและน้ำตาลสูง ตลอดจนการรับประทานอาหารที่มีสารเคมีหรือสารประกอบอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อแม่และทารก นอกจากนี้ยังควรดื่มน้ำเพียงพอและหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด แม่ที่มีปัญหาด้านการรับประทานอาหารหลังคลอดควรปรึกษาแพทย์หรือโภชนาการเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับสภาพของแม่และทารก

Reference

 1. “The Effects of Nutrition Education on Pregnant Women’s Dietary Intake, Nutritional Status, and Pregnancy Outcomes: A Systematic Review” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6537965/
 2. “Dietary Intake During Pregnancy and Birth Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5836055/
 3. “Maternal Nutrition and Birth Outcomes: Effect of Balanced Protein-Energy Supplementation” (2015) – https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0391398815605687
 4. “Postpartum Dietary Practices and Nutritional Status of Women in Rural Bangladesh” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5920533/
 5. “Effect of Maternal Diet on Human Milk Composition and Infant Outcomes: A Systematic Review” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5640309/