อันตรายจากบุหรี่ต่อการเลี้ยงลูกน้อย

อันตรายจากบุหรี่ต่อการเลี้ยงลูกน้อย

การสูบบุหรี่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกน้อยได้หลายแง่มุม ดังนี้

 1. การคุมสมดุลฮอร์โมน
  การสูบบุหรี่อาจทำให้ระบบการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของลูกน้อย และอาจทำให้เกิดความผิดปกติของการคุมสมดุลฮอร์โมนที่สำคัญต่อการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของลูกน้อย
 2. การส่งพิษจากบุหรี่
  บุหรี่ประกอบด้วยสารพิษหลายชนิด เช่น นิโคติน และหมดกำลังไฟฟ้า ซึ่งเมื่อสูบเข้าไปจะถูกส่งเข้าสู่ระบบหายใจและระบบหมอกเลือด ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการเจริญเติบโตและพัฒนาของลูกน้อย และอาจเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติทางการพัฒนาทางสมองและการแยกประสาทอื่น ๆ ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ของลูกน้อย
 3. การเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
  การสูบบุหรี่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระยะยาว ๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของแม่และลูกน้อย โดยเฉพาะเมื่อเกิดโรคที่เกี่ยวกับการหายใจและการเจริญเติบโต ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะเสียชีวิตในกรณีที่มีโรคร้ายแรงอยู่แล้ว
 4. การส่งควันไม่ดีสำหรับลูกน้อย
  การสูบบุหรี่ทำให้มีการส่งควันไปโดยตรงถึงลูกน้อยผ่านทางระบบหายใจของแม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไอ หายใจเหนื่อย หรือภาวะควันไม่ดีในลูกน้อย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกน้อย และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแพ้ทางเดินหายใจในลูกน้อย
 5. ผลกระทบต่อการเติบโตและพัฒนาทางสมอง
  บางการวิจัยได้พบว่าการสูบบุหรี่อาจเกี่ยวข้องกับการเติบโตและพัฒนาทางสมองของลูกน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ในช่วงทารกและวัยเด็ก ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ การจดจำ และพัฒนาการทางอารมณ์ของลูกน้อยในระยะยาว ๆ


ดังนั้น การสูบบุหรี่สามารถมีผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกน้อยได้ในหลายแง่มุม แม้ว่าผลกระทบบางอย่างอาจจะไม่เห็นได้โดยตรงในขณะนั้น แต่อาจส่งผลต่อสุขภาพรวมของแม่และลูกน้อยในอนาคต ดังนั้น หากคุณเป็นแม่ที่ต้องการเลี้ยงลูกน้อยให้มีสุขภาพแข็งแรงและเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และพยายามหาวิธีในการเลิกบุหรี่ถ้าคุณเป็นผู้สูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ คุณควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในช่วงเวลาที่อยู่ใกล้ชิดลูกน้อยและสามารถอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีควันบุหรี่เป็นจริงได้เสมอ


นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อขอคำแนะนำและการดูแลเพิ่มเติมเพื่อให้คุณและลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การดูแลเรื่องอาหาร หรือการตรวจสุขภาพที่สม่ำเสมอและมีความระมัดระวังในการดูแลลูกน้อยในช่วงทารกและวัยเด็ก

Reference

 1. Cnattingius S, et al. (1998). Smoking, maternal age, and fetal growth. Obstet Gynecol, 92(3): 438-443. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9721770/
 2. Windham GC, et al. (2000). Smoking and reproductive outcomes among African-American and white women in central California. Obstet Gynecol, 95(6 Pt 1): 943-950. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10831979/
 3. Jaakkola JJ, et al. (2001). Maternal smoking during pregnancy and childhood growth and obesity. Am J Public Health, 91(4): 674-678. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11291371/
 4. England LJ, et al. (2002). The effect of smoking in pregnancy on fetal growth. Obstet Gynecol, 100(4): 883-888. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12383550/
 5. Leonardi-Bee J, et al. (2008). Maternal smoking and the risk of congenital heart defects: a systematic review and meta-analysis. JAMA, 299(8): 898-905. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18314433/
 6. Banderali G, et al. (2015). Impact of maternal smoking on fetal growth and body composition. J Endocrinol Invest, 38(1): 81-87. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25266252/