เคล็บลับให้ลูกน้อยทานนมแม่ได้ดีขึ้น

เคล็บลับให้ลูกน้อยทานนมแม่ได้ดีขึ้น

การทำให้ทารกทานนมแม่ได้ดีขึ้นสามารถทำได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตั้งใจและสบายใจ
  การมีสุขภาพจิตที่ดีและไม่เครียดจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสุขในการทำนมให้กับทารก
 2. ให้ทารกสัมผัสและมีความสะอาด
  ก่อนที่จะนำทารกมาทานนมแม่ ควรให้ทารกมีการทำความสะอาดกับมือและจมูกก่อนเพื่อไม่ให้สกปรกติดมากับนมแม่
 3. จัดให้ทารกมีท่าทางที่ถูกต้อง
  ให้ทารกมีท่าทางที่เหมาะสมในการทานนมแม่ เช่น ใช้หมอนสูงเพื่อยกคอของทารกให้สูงกว่าระดับลำตัว เพื่อให้ทารกทานนมได้ด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น
 4. ให้ทารกเปลี่ยนท่าทาง
  สลับท่าทางขณะที่ทารกกินนม เพื่อไม่ให้ทารกติดกับท่าทางเดิมและช่วยเพิ่มการทานนมให้มากขึ้น
 5. สังเกตและตอบสนองต่อสัญญาณจากทารก
  ในระหว่างการให้นมกับทารก ควรสังเกตและตอบสนองต่อสัญญาณที่ทารกส่งมา เช่น หากทารกหันหน้าออกไป ก็ควรใช้มือช่วยพลิกหน้าของทารกมาให้หันหน้าเข้ามาเพื่อให้ทารกสามารถทานนมได้ง่ายขึ้น
 6. ค่อยๆ เพิ่มปริมาณนม
  ให้เพิ่มปริมาณนมเป็นค่อนข้างช้าๆ เพื่อให้ทารกปรับตัวได้ตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น เริ่มต้นด้วยการให้นมในปริมาณที่น้อยและเพิ่มปริมาณทีละน้อยๆ จนถึงระดับที่เหมาะสมกับความต้องการของทารก
 7. ช่วยเหลือด้วยเครื่องมือ
  หากทารกมีปัญหาในการทานนมแม่ เช่น มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวหรือมีปัญหาสุขภาพ คุณแม่สามารถใช้เครื่องมือช่วยเหลือ เช่น ปั๊มนม หรือติดตั้งช่องแยกนม เพื่อช่วยให้ทารกสามารถทานนมแม่ได้ง่ายขึ้น
 8. ดูแลสุขภาพคุณแม่
  คุณแม่ที่มีสุขภาพที่ดีจะสามารถสร้างน้ำนมที่ดีและเพียงพอสำหรับทารกได้ ดังนั้นคุณแม่ควรดูแลสุขภาพโดยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและพักผ่อนให้เพียงพอ


การทำให้ทารกทานนมแม่ได้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็น ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และให้ความรักและความอบอุ่นกับทารก คุณแม่สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างสัมพันธ์แรกเริ่มและเพิ่มความมั่นใจในการดูแลทารกของคุณเองได้ด้วยการทำนมให้กับทารกอย่างถูกต้อง


การให้นมกับทารกอย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะมีผลต่อพัฒนาการของทารก การทำนมให้กับทารกให้ดี โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังจากทารกเกิด เป็นการช่วยส่งเสริมให้ทารกมีความแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดี
การให้นมกับทารกอย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะมีผลต่อพัฒนาการของทารก การทำนมให้กับทารกให้ดี โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังจากทารกเกิด เป็นการช่วยส่งเสริมให้ทารกมีความแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดี


สำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาในการทำนมให้กับทารก อาจต้องไปพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำนม เพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาเพิ่มเติม เช่น อาจต้องปรับปรุงวิธีการทำนมหรือใช้เครื่องมือช่วยเหลือ เพื่อช่วยให้ทารกทานนมแม่ได้ดีขึ้น และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณแม่ในการดูแลทารกของตนเอง


สุดท้ายนี้ อย่าลืมว่าการให้นมกับทารกเป็นเรื่องที่ต้องให้เวลาและความอบอุ่น คุณแม่ควรมีความอดทนและอ่อนโยนในการดูแลทารก โดยให้รักและส่งเสริมพัฒนาการของทารกอย่างเต็มที่ ด้วยการทำนมให้กับทารกอย่างถูกต้องและเหมาะสม

Reference

 1. “Breastfeeding and the Risk of Sudden Infant Death Syndrome” by Vennemann, M.M., et al. in Pediatrics, 2009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19336371/
 2. “Breastfeeding and Its Relation to Maternal Sensitivity and Infant Attachment” by Bigelow, A.E., et al. in Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 2010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20081439/
 3. “Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed Countries” by Horta, B.L. and Victora, C.G. in Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 2013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23838699/
 4. “The Association Between Breastfeeding and Childhood Obesity: A Meta-Analysis” by Yan, J., et al. in BMC Public Health, 2014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25312469/
 5. “The Association Between Breastfeeding and Asthma: A Meta-Analysis” by Lodrup Carlsen, K.C., et al. in Pediatric Allergy and Immunology, 2017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28199747/