วิธีการเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มน้ำนม

วิธีการเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มน้ำนม

การเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มน้ำนมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สุขภาพของแม่ อายุของเด็ก และลักษณะการทำงานของแม่ที่มีผลต่อการผลิตน้ำนม ดังนั้นเพื่อเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มน้ำนมขึ้นในแต่ละกรณี ควรพิจารณาตามขั้นตอนดังนี้

 1. รับประทานอาหารที่มีปริมาณพลังงานเพียงพอ
  อาหารที่รับประทานควรมีปริมาณพลังงานที่เพียงพอ เพื่อช่วยให้แม่สามารถสร้างน้ำนมได้เต็มปริมาณ อาหารที่มีปริมาณพลังงานไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ร่างกายของแม่และเด็กได้รับผลกระทบได้ ดังนั้นควรเลือกอาหารที่มีปริมาณพลังงานเพียงพอ เช่น ไขมันดีจากแหล่งที่มาไม่เหลือเชื่อ เช่น อาหารจากน้ำปลาที่มีไขมันอิ่มตัวมันสูง เช่น ปลาแซลมอน ปลาทู ปลาซาร์ดีน เป็นต้น
 2. รับประทานอาหารที่มีปริมาณโปรตีนเพียงพอ
  การรับประทานอาหารที่มีปริมาณโปรตีนเพียงพอสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมได้ อาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูงประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ เช่น ไก่ เนื้อวัว และเนื้อหมู นอกจากนี้ยังมีแหล่งโปรตีนจากพืชเช่น ถั่ว ถั่วลิสง ถั่วเขียว และถั่วลันเตาเป็นต้น
 3. รับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเพียงพอ
  คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานสำคัญ ที่ช่วยให้ร่างกายของแม่และลูกน้อยได้พลังงานเพียงพอ อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงประกอบไปด้วยผัก ผลไม้ และธัญพืช เช่น ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ข้าวฟ่าง ข้าวเหนียว และแป้งสาลี
 4. รับประทานอาหารที่มีไขมันไม่เกินไป
  การรับประทานอาหารที่มีไขมันเกินไป อาจทำให้ร่างกายของแม่ไม่สามารถผลิตน้ำนมได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นควรเลือกอาหารที่มีไขมันในปริมาณที่เหมาะสม เช่น ไขมันไม่เต็มที่จากผลไม้ เช่น มะพร้าว มะม่วง และองุ่น ไขมันที่ดีจากแหล่งที่มาไม่เหลือเชื่อ เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันมันสำปะหลัง
 5. รับประทานอาหารที่มีวิตามินและแร่ธาตุเพียงพอ
  วิตามินและแร่ธาตุเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยในการสร้างน้ำนมและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก อาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มน้ำนมมีผักผลไม้ต่างๆ และอาหารที่มีเนื้อสัตว์ เช่น ปลา เนื้อวัว ไก่ ซึ่งมีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับการสร้างน้ำนมและเจริญเติบโตของเด็ก
 6. รับประทานอาหารที่มีน้ำหนักเพียงพอ
  การเพิ่มน้ำหนักของแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์สามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมได้ แต่การเพิ่มน้ำหนักเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพของแม่และลูกน้อย ดังนั้นควรเลือกอาหารที่มีปริมาณพลังงานและสารอาหารอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มน้ำนมได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักเกินไป


นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นๆ ที่ช่วยในการเพิ่มปริมาณน้ำนมเช่น การรับประทานน้ำมะตูม การนอนหลับเพียงพอ การนวดหน้าอก เป็นต้น แต่สำหรับการเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มน้ำนม ควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวไปข้างต้นเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อแม่และลูกน้อย


สำหรับผู้ที่มีภาวะแพ้ในอาหารหรือแม้แต่อาหารเฉพาะหรือมีความผิดปกติในระบบย่อยอาหาร ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อเลือกอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพของแม่และลูกน้อย ไม่ควรกินอาหารที่อาจเป็นอันตรายแก่ตัวเองและลูกน้อย เช่น อาหารที่มีสารพิษ เช่น ปลาช่อน ปลาแซลมอนสด สลิดขาว และไข่แดงสด เป็นต้น


ในการเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มน้ำนม ควรใช้ความสมควรและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เพื่อช่วยให้แม่และลูกน้อยได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการเจริญเติบโตของลูกน้อยอย่างเหมาะสม

Reference

 1. “Maternal nutrition and breastfeeding outcomes” (2017) by S. Schramm and C. Ardilouze. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5717717/
 2. “Breastfeeding and maternal diet: recommendations and controversies” (2014) by K. L. Erickson et al. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4255259/
 3. “Breastfeeding and maternal diet: a systematic review” (2013) by K. L. Erickson et al. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705350/

“Maternal diet and breastfeeding: a systematic review” (2008) by L. Gardner and J. R. Hull. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2649489/