การเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงทารก

การเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงทารก

การเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับการบำรุงเลี้ยงทารกเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้ทารกได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารก ดังนั้น อาหารที่เหมาะสมสำหรับทารกควรประกอบไปด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของทารก ได้แก่

 1. นมแม่
  นมแม่เป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับทารกในช่วง 0-6 เดือน เนื่องจากมีสารอาหารและสารต่างๆที่เหมาะสมและสามารถย่อยได้ง่ายต่อร่างกายของทารก
 2. อาหารเสริมที่เหมาะสม
  เมื่อทารกเริ่มทานอาหารเสริม ควรเลือกอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง เช่น อาหารปลา อาหารเนื้อสัตว์ และเมล็ดถั่ว เพื่อสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรง
 3. ผักและผลไม้
  ผักและผลไม้เป็นอาหารที่สำคัญในการบำรุงสุขภาพทารก เนื่องจากมีวิตามินและเกลือแร่ที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของทารก
 4. แป้งและไขมัน
  แป้งและไขมันเป็นแหล่งพลังงานสำหรับทารก แต่ควรเลือกแป้งและไขมันที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ข้าวโพด ข้าวกล้อง และน้ำมันมะกอก
 5. อาหารที่ไม่เหมาะสม
  ควรหลีกเลี่ยงการให้อาการทารกอาจไม่เหมาะกับอาหารบางชนิด เช่น อาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและโซดา อาหารที่มีส่วนผสมของสี วัตถุกันเสีย และสารกันบูด อาหารที่มีรสชาติเค็มหรือเผ็ดมากเกินไป เพราะอาจทำให้ทารกรับประทานอาหารน้อยลงหรือไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต


นอกจากนี้ การเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับการบำรุงเลี้ยงทารกยังควรให้ความสำคัญกับวิธีการปรุงอาหารและวิธีการเตรียมอาหาร เช่น ควรสลับอาหารทุกมื้อให้หลากหลาย ใช้วิธีการปรุงอาหารที่เหมาะสม เช่น ต้ม นึ่ง หรืออบ และควรตรวจสอบอุปกรณ์ทำอาหารเพื่อให้มั่นใจว่าสะอาดและปลอดภัยในการใช้งาน


ควรให้ความสำคัญกับการสังเกตพฤติกรรมการรับประทานอาหารของทารก เพื่อให้สามารถรับรู้ว่าทารกรับประทานอาหารเพียงพอหรือไม่ และเมื่อทารกเริ่มทานอาหารเสริมควรสังเกตว่าทารกมีอาการแพ้หรือไม่ ซึ่งอาการแพ้อาจปรากฏเป็นผื่นแพ้ผิวหนัง และอาการท้องผูกหรือท้องเสีย


สุดท้ายนี้ การเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับการบำรุงเลี้ยงทารกควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนอาหารตามสถานการณ์ โดยให้คำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับการบำรุงเลี้ยงทารกเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ทารกเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถมีสุขภาพดีในอนาคตได้อย่างมั่นคง

Reference

 1. “Breastfeeding and the Use of Human Milk” by the American Academy of Pediatrics (2012). URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827
 2. “Infant Nutrition: A Review of Breastfeeding and Formula Feeding” by the Journal of Pediatric Health Care (2018). URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891524518300296
 3. “Introduction to complementary feeding” by the World Health Organization (2003). URL: https://www.who.int/nutrition/publications/complementary_feeding/en/
 4. “Breastfeeding and Complementary Feeding: A Review of the Literature” by the Journal of Human Lactation (2016). URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0890334415615344
 5. “Infant and Young Child Feeding: Model Chapter for Textbooks for Medical Students and Allied Health Professionals” by the World Health Organization (2009). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK148967/