วิธีคำนวณแคลอรี่พื้นฐานสำหรับคุณแม่หลังคลอด

วิธีคำนวณแคลอรี่พื้นฐานสำหรับคุณแม่หลังคลอด

การคำนวณแคลอรี่ที่เหมาะสมสำหรับโภชนาการคุณแม่หลังคลอดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากการบริโภคอาหารที่เหมาะสมและพอเหมาะสมสามารถช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกในช่วงระยะเวลานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การบริโภคอาหารที่เหมาะสมยังช่วยลดความเสี่ยงของคุณแม่ในการเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในอนาคตด้วย

การคำนวณแคลอรี่ที่เหมาะสมสำหรับโภชนาการคุณแม่หลังคลอดเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แต่ไม่ยากมาก สิ่งแรกที่คุณแม่ควรทำคือคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการต่อวัน เพื่อช่วยให้ร่างกายของคุณแม่และทารกของคุณแม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการของแต่ละบุคคล

วิธีการคำนวณแคลอรี่ที่เหมาะสมสำหรับโภชนาการคุณแม่หลังคลอด

คำนวณพื้นฐาน

เริ่มต้นด้วยการคำนวณปริมาณแคลอรี่พื้นฐานของคุณแม่ โดยคำนวณจากน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ของคุณแม่ หากคุณแม่มีน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์น้อยกว่า 70 กิโลกรัม คุณแม่ควรบริโภคประมาณแคลอรี่ประมาณ 1800-2200 กิโลแคลอรี่ต่อวัน แต่หากน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์มากกว่า 70 กิโลกรัม คุณแม่ควรบริโภคแคลอรี่เพิ่มเติมเท่ากับปริมาณคำนวณพื้นฐานคูณด้วยค่าตัวแปรดังนี้

น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ 70-79 กิโลกรัม = ลบ 2%

น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ 80-89 กิโลกรัม = ลบ 10%

น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ 90-99 กิโลกรัม = ลบ 15%

น้ำหนักก่อนตั้งครรภ์ 100 กิโลกรัมขึ้นไป = ลบ 20%

คำนวณปริมาณแคลอรี่สำหรับการผลิตน้ำนม

หลังคลอด คุณแม่จะต้องบริโภคปริมาณแคลอรี่เพิ่มเติมสำหรับการผลิตน้ำนม เพื่อให้มีน้ำนมพอเพียงและเหมาะสมสำหรับทารก คุณแม่ควรบริโภคประมาณ 500 แคลอรี่เพิ่มเติมต่อวันสำหรับการผลิตน้ำนม

คำนวณปริมาณแคลอรี่สำหรับการสังเคราะห์น้ำตาลในน้ำนม

การสังเคราะห์น้ำตาลในน้ำนมต้องใช้ปริมาณแคลอรี่เพิ่มเติมเช่นเดียวกับการผลิตน้ำนม คุณแม่ควรบริโภคประมาณ 500 แคลอรี่เพิ่มเติมต่อวันสำหรับการสังเคราะห์น้ำตาลในน้ำนม

คำนวณปริมาณแคลอรี่สำหรับการเผา

ความพึงพอใจในการเผาผลาญพลังงานขึ้นอยู่กับระดับกิจกรรมของคุณแม่ หากคุณแม่มีกิจกรรมที่มากขึ้น จะต้องบริโภคแคลอรี่เพิ่มเติม และหากคุณแม่มีการออกกำลังกายหนักหรือประเมินว่าคุณแม่ใช้พลังงานมากขึ้น คุณแม่อาจต้องบริโภคแคลอรี่เพิ่มอีก

คำนวณปริมาณแคลอรี่สำหรับการดูแลทารก

การดูแลทารกจะใช้แคลอรี่เพิ่มเติมเช่นเดียวกับการเผาผลาญพลังงาน คุณแม่ควรบริโภคประมาณ 300-500 แคลอรี่เพิ่มเติมต่อวันสำหรับการดูแลทารก

สรุป

การคำนวณแคลอรี่ที่เหมาะสมสำหรับโภชนาการคุณแม่หลังคลอดมีขั้นตอนง่ายๆ อย่างไรก็ตาม การคำนวณแคลอรี่ต่อวันนี้เป็นเพียงข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางเท่านั้น คุณแม่ควรปรับปรุงการบริโภคอาหารของคุณเพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารก คุณแม่ควรพูดคุยกับหมอหรือนักโภชนาการเพื่อขอคำแนะนำในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่และทารกของคุณแม่ในช่วงนี้ด้วย

Reference

  1. “The effects of maternal nutrition on fetal and neonatal development: a review of recent advances” by Michael E Symonds et al. (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6457621/
  2. “Maternal nutrition during pregnancy and health of the offspring” by Lucilla Poston et al. (2012) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3411364/
  3. “Dietary recommendations for the postpartum mother” by Jennifer Lovejoy (2013) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3862075/
  4. “Maternal nutrition and fetal brain development” by Sheila M Innis (2014) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4040287/

“Optimizing nutrition in preconception and pregnancy: how can we do it?” by Sarah R Crozier et al. (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6131876/