อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงของคุณแม่หลังคลอด

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงของคุณแม่หลังคลอด

หลังคลอดเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและสำคัญมากสำหรับสุขภาพของผู้หญิงที่กำลังจะเป็นแม่ เนื่องจากในช่วงนี้ร่างกายของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงมาก ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมน รวมถึงการเผชิญหน้ากับสภาวะทางร่างกายหลายอย่างซึ่งทำให้ร่างกายมีความยากลำบากในการฟื้นตัวกลับไปสู่สภาพปกติ เพราะฉะนั้น การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ สำหรับผู้หญิงหลังคลอด

อาหารจากแป้งที่มีปริมาณน้ำตาลสูง

อาหารจากแป้งที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เช่น ขนมปังขนมหวาน ขนมเค้ก ฯลฯ มักจะไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงที่กำลังจะเป็นแม่หลังคลอด เนื่องจากอาหารเหล่านี้มีปริมาณน้ำตาลสูง ซึ่งจะทำให้ร่างกายของผู้หญิงสร้างฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานและโรคอ้วนได้

อาหารที่มีโปรตีนสูงเกินไป

การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเกินไปก็ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงที่หลังคลอด เนื่องจากอาหารที่มีโปรตีนสูงเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของไตของผู้หญิง และอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการฟื้นตัวของผู้หญิงหลังคลอด

อาหารที่มีปริมาณไขมันสูง

การรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงเกินไปก็ไม่ควรทำในช่วงหลังคลอด เนื่องจากอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงจะทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนี้ การรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงเกินไปยังสามารถทำให้ผู้หญิงอ้วนขึ้นได้ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว

อาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้

อาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ เช่น ถั่ว เนื้อปู ปลาหมึก เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงในช่วงหลังคลอด เนื่องจากสารก่อภูมิแพ้ในอาหารเหล่านี้อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ทางต่อมน้ำเหลืองหรืออาจเป็นอันตรายต่อทารกที่ได้รับนมจากแม่ที่รับประทานอาหารเหล่านี้

อาหารที่มีความเค็มสูง

การรับประทานอาหารที่มีความเค็มสูงเกินไปก็ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงหลังคลอด เนื่องจากอาหารที่มีความเค็มสูงจะทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว

อาหารที่มีการปรุงแต่งและอาหารจากตลาด

การรับประทานอาหารที่มีการปรุงแต่งและอาหารจากตลาดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้หญิงหลังคลอด เนื่องจากอาหารเหล่านี้มักจะมีสารเคมีและสารก่อภูมิแพ้ที่อาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ต่อสุขภาพได้


การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ สำหรับผู้หญิงหลังคลอด เพราะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคและช่วยในการฟื้นตัวของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากคุณกำลังจะเป็นแม่หลังคลอด ไม่ว่าจะเป็นการตั้งครรภ์ หรือเพิ่งคลอดไปแล้ว ควรรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างตามที่ได้กล่าวมาให้ดี เพื่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีในช่วงหลังคลอดของคุณและทารกในครรภ์ของคุณเช่นกัน


นอกจากนี้ การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างนั้นยังช่วยให้มีสุขภาพจิตดี และรู้สึกผ่อนคลาย ทำให้การดูแลทารกในครรภ์และการดูแลทารกหลังคลอดได้ดีขึ้นเช่นกัน


สุดท้ายแล้ว การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคุณแม่หลังคลอด เพราะจะช่วยให้การฟื้นตัวของร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันการเกิดโรคและภาวะทางสุขภาพต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงหลังคลอด ดังนั้น หากคุณกำลังจะเป็นแม่หลังคลอด ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงและอาหารที่เหมาะสมสำหรับช่วงนี้ เพื่อสุขภาพของคุณและทารกในครรภ์ของคุณในระยะยาว

Reference

  1. “Nutritional management during pregnancy and lactation in developing countries” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6012371/
  2. “Dietary fat intake and its association with maternal and neonatal outcomes in a Spanish population” (2020) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7235581/
  3. “Postpartum Nutrition: A Critical Need for Improved Health Outcomes” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6248701/
  4. “Maternal dietary intake and pregnancy outcome” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6014055/
  5. “Maternal nutrition and birth outcomes: effect of balanced protein-energy supplementation” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6451301/