การรับประทานแหล่งโปรตีนที่เพียงพอต่อทารก

การรับประทานแหล่งโปรตีนที่เพียงพอต่อทารก

การรับประทานแหล่งโปรตีนที่เพียงพอสามารถช่วยในการพัฒนาเนื้อเยื่อของทารกในครรภ์ได้โดยตรง เนื่องจากโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลักของเนื้อเยื่อในร่างกาย ทำหน้าที่สร้างเนื้อเยื่อใหม่ และช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาเนื้อเยื่อต่างๆ ของทารกในครรภ์ ที่เป็นช่วงเวลาที่ต้องการพลังงานและโปรตีนมากกว่าปกติ เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตและพัฒนาต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ

แหล่งโปรตีนที่เหมาะสมสำหรับการรับประทานในระหว่างการตั้งครรภ์รวมถึง อาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง นมและผลิตภัณฑ์นม โดยควรรับประทานอย่างสม่ำเสมอ และมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โดยปกติแล้ว ควรรับประทานโปรตีนอย่างน้อย 60 กรัมต่อวันในช่วงครรภ์ เพื่อให้พัฒนาเนื้อเยื่อของทารกในครรภ์ได้อย่างเหมาะสม

แต่ในบางกรณี อาจจะต้องให้โปรตีนเพิ่มขึ้นตามความต้องการของร่างกายของแต่ละบุคคลเนื่องจากสุขภาพหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อความต้องการโปรตีนของแต่ละบุคคล เช่น การออกกำลังกายหนัก การทำงานที่ต้องใช้กล้ามเนื้อหรือสมองอย่างหนัก หรือสภาพแวดล้อมที่มีการก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากโรคและส่งเสริมการฟื้นฟูร่างกายได้


อย่างไรก็ตาม การรับประทานโปรตีนเพิ่มเติมในช่วงครรภ์นั้น ควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เนื่องจากการรับประทานโปรตีนเกินไปหรือไม่เพียงพอสามารถส่งผลต่อสุขภาพของทารกและแม่ได้ และอาจเกิดผลข้างเคียงทางสุขภาพได้ในระยะยาว

Reference

1. “Maternal protein intake during pregnancy and offspring body composition at 5 years of age: a follow-up study of a randomized controlled trial” (2016) by Rogvi, G. R. et al. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27555419/ 

2. “Protein requirements during pregnancy and lactation” (2007) by Dewey, K. G. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347607000358 

3. “Effect of maternal protein restriction during pregnancy and lactation on the growth and development of the offspring” (2012) by Kavitha, P. et al. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3500769/ 4. “Impact of maternal nutrition on fetal growth and offspring metabolic outcomes: A review of mechanisms, evidence and gaps in knowledge” (2020) by Catalano, P. M. et al. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026049520301976