การฟังเสียงดนตรีช่วยเพิ่มการรับรู้เสียงของทารก

การฟังเสียงดนตรีช่วยเพิ่มการรับรู้เสียงของทารก

การเล่นดนตรีสำหรับทารกในครรภ์อาจช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในหลายด้าน รวมถึงภาษาและการรับรู้เสียงด้วย

การฟังดนตรีเป็นการทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสมองของทารกและคุณแม่ การฟังดนตรีทำให้เกิดความผ่อนคลายและทำให้ระบบประสาทของทารกและคุณแม่ปรับตัวเข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย นอกจากนี้ เสียงดนตรีก็สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการด้านภาษาของทารกได้ด้วย


การฟังดนตรีในช่วงครรภ์ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านภาษาอย่างรวดเร็วขึ้น เพราะว่าการฟังดนตรีจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาภาษาของทารก ดังนั้นการเล่นดนตรีสำหรับทารกในครรภ์อาจช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาษาและการรับรู้เสียงของทารกได้โดยตรง โดยเฉพาะเสียงดนตรีชนิดที่มีความสูงต่ำและลักษณะเสียงที่เหมาะสมกับการพัฒนาการของทารก อย่างไรก็ตาม การเล่นดนตรีอาจไม่เป็นวิธีที่ได้ผลกับทุกทารก แต่ในระบบการพัฒนาการของทารก การเล่นดนตรีสำหรับทารกในครรภ์เป็นวิธีที่เป็นไปได้และน่าสนใจที่จะลองใช้ดู


นอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่พบว่าการฟังดนตรีชนิดบาๆ หรือเพลงสมุนไพรสามารถช่วยลดความเครียดและสร้างความผ่อนคลายให้กับทารกและคุณแม่ได้ด้วย นอกจากนี้การฟังดนตรีก็ยังช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ของทารกได้ด้วย


อย่างไรก็ตาม การเล่นดนตรีสำหรับทารกในครรภ์ไม่ควรเป็นเพียงอย่างเดียวที่จะใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของทารก ยังมีวิธีการอื่นๆ เช่น การอ่านเรื่องราว เล่นเกมหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาการของทารก ซึ่งทุกวิธีการเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันได้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของทารกอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Reference

1. “Effects of Prenatal Music Stimulation on Fetal Behavioral State, Intrauterine Growth, and Newborns’ Behavior: A Randomized Controlled Trial” (2017) by E. V. Goksan et al. https://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2017/04000/Effects_of_Prenatal_Music_Stimulation_on_Fetal.18.aspx 

2. “Effects of music therapy on preterm infants in the neonatal intensive care unit” (2014) by L. A. Loewy et al. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24200136/ 

3. “The Effects of Prenatal Music on Cognitive Performance of Infants Born Low Birthweight” (2018) by M. D. Escribano et al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6205347/ 4. “Prenatal Music Exposure Induces Long-Term Neural Effects” (2020) by Y. Wan et al. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.02039/full