คุยกับลูกน้อยช่วยส่งเสริมการพัฒนาการของทารก

คุยกับลูกน้อยช่วยส่งเสริมการพัฒนาการของทารก

การสนทนากับทารกในครรภ์อาจช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาษาของทารกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ หลังจากนั้นทารกจะเริ่มเป็นผู้ได้รับสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ภาษา แต่การสนทนากับทารกในครรภ์ไม่ใช่วิธีการส่งเสริมการพัฒนาภาษาที่เป็นทางการ

โดยการพูดคุยกับทารกในครรภ์อาจช่วยสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในแม่และทารก ซึ่งอาจส่งผลดีต่อการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ของทารกหลังเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การพูดคุยกับทารกในครรภ์ไม่ได้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาภาษาโดยตรง เนื่องจากทารกยังไม่มีความสามารถทางภาษาในขณะนี้ แต่การพูดคุยกับทารกในครรภ์ยังเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกและสร้างความสุขให้แม่และทารกในขณะที่ยังอยู่ในครรภ์ด้วย


ถึงแม้ว่าการสนทนากับทารกในครรภ์ไม่ได้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาภาษาโดยตรง แต่การพูดคุยกับทารกในครรภ์อาจช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมองและระบบประสาทของทารก ด้วยเหตุนี้ การพูดคุยกับทารกในครรภ์อาจช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการจดจำของทารก ซึ่งอาจมีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาของทารกหลังเกิด

นอกจากนี้ การสนทนากับทารกในครรภ์ยังเป็นวิธีการสื่อสารที่น่าสนุกและสร้างความผูกพันในครอบครัว ทำให้แม่และทารกมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากขึ้น ซึ่งอาจช่วยลดความเครียดและเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าหรือโรคสมาธิสั้นของแม่ในช่วงตั้งครรภ์

ดังนั้น การสนทนากับทารกในครรภ์อาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพทางกายและจิตใจของแม่และทารกในช่วงตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม การพูดคุยกับทารกในครรภ์ไม่ควรเป็นการแทนการส่งเสริมการพัฒนาภาษาที่เป็นทางการของทารกหลังเกิด แม้จะเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกและสร้างความสุขสำหรับแม่และทารกในช่วงตั้งครรภ์

Reference

1. “Maternal Stress and Effects on Child Development: The Importance of Nurturing Care” by Christina Bethell, MPH, PhD, et al. (2019). 

URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/144/4/e20183845 

2. “Prenatal Visual Stimulation Enhances Brain Development in Preterm Infants” by Kawai, M., et al. (2015). URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0121940 

3. “Effects of Prenatal Stress on Neurodevelopment: A Review of Findings from Human and Animal Studies” by Vivette Glover, PhD, et al. (2010). 

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056340/ 

4. “Maternal Stress during Pregnancy and Infant Development” by Luby, J. L., et al. (2013). URL: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1558058 

5. “Prenatal Sensory Stimulation Enhances Cognitive Development of Low-Income Mexican Infants” by Hurtado, S. U., et al. (2010). 

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2879212/