การสัมผัสและลูบท้องช่วยพัฒนาสมองของทารกได้

การสัมผัสและลูบท้องช่วยพัฒนาสมองของทารกได้

การสัมผัสและการมองเห็นของแม่มีผลต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทของทารกในครรภ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเริ่มต้นของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ (ช่วง 20-24 สัปดาห์ขึ้นไป) ซึ่งเป็นช่วงที่ระบบประสาทและสมองของทารกได้เริ่มพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว


การสัมผัสของแม่เป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญระหว่างแม่กับทารกในครรภ์ โดยทารกจะรับสัญญาณจากการสัมผัสของแม่ผ่านผนังของมดลูกและน้ำคร่ำ การสัมผัสจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์และเนื้อเยื่อของทารก และช่วยให้ระบบประสาทกำลังพัฒนาตามปกติ


การมองเห็นของแม่ก็มีผลต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทของทารกในครรภ์ การมองเห็นในแสงสว่างจะช่วยกระตุ้นการสร้างสารเคมีภายในร่างกายของแม่และทารก เช่น วิตามินดี ซึ่งเป็นสารที่สำคัญสำหรับการพัฒนาระบบประสาทและสมอง การมองเห็นในแสงสว่างยังช่วยกระตุ้นการปลดปล่อยฮอร์โมนเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์


นอกจากนี้ การมองเห็นของแม่ในสภาวะที่ผ่อนคลายก็ช่วยลดระดับความเครียดและความตึงเครียดซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทของทารกในครรภ์ การมองเห็นในแสงสว่างและการเจาะแสงในช่วงต้นของการเจริญเติบโตของสมองสามารถส่งเสริมการพัฒนาเนื้อเยื่อและภาวะประสาทที่ดีขึ้นในทารก


อย่างไรก็ตาม หากมองอย่างเป็นระบบ การสัมผัสและการมองเห็นเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทของทารกในครรภ์ได้อย่างมีนัยสำคัญ การดูแลรักษาสุขภาพที่ดีของแม่และการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและสมดุลก็มีผลต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์ด้วย

Reference

1. “Maternal Stress and Effects on Child Development: The Importance of Nurturing Care” by Christina Bethell, MPH, PhD, et al. (2019). 

URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/144/4/e20183845 

2. “Prenatal Visual Stimulation Enhances Brain Development in Preterm Infants” by Kawai, M., et al. (2015). URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0121940 

3. “Effects of Prenatal Stress on Neurodevelopment: A Review of Findings from Human and Animal Studies” by Vivette Glover, PhD, et al. (2010). 

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056340/ 

4. “Maternal Stress during Pregnancy and Infant Development” by Luby, J. L., et al. (2013). URL: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1558058 

5. “Prenatal Sensory Stimulation Enhances Cognitive Development of Low-Income Mexican Infants” by Hurtado, S. U., et al. (2010). 

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2879212/