การพักผ่อนที่เพียงพอช่วยพัฒนาการของทารก

การพักผ่อนที่เพียงพอช่วยพัฒนาการของทารก

การพักผ่อนและหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีอันตรายสามารถช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการพัฒนาของทารกในครรภ์ได้จริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการตั้งครรภ์เป็นครั้งแรกหรือทารกในครรภ์มีอายุน้อยๆ การทำเช่นนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือภัยคุกคามต่างๆที่อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกในครรภ์

นอกจากนี้ การพักผ่อนและหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีอันตรายยังช่วยลดความเครียดและสร้างสภาพอารมณ์ที่ดีในแม่ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงช่วงนอกสมรรถภาพ ซึ่งส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกในครรภ์ด้วย


การพักผ่อนและหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีอันตรายสามารถช่วยลดความเครียดในแม่ที่ตั้งครรภ์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีภาระหน้าที่หนักหน่วงหรือกิจกรรมที่เป็นภาระในชีวิตประจำวัน ซึ่งการเป็นแม่ตั้งครรภ์นั้นเป็นช่วงชีวิตที่มีความต้องการพักผ่อนและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างเช่น เตรียมตัวให้พร้อมกับการเลี้ยงลูก รวมถึงการเตรียมตัวในด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายภาพ การทำกิจกรรมที่ชื่นชอบเช่นการเล่นเกมหรืออ่านหนังสือช่วยลดความเครียดและสร้างสมาธิได้เช่นกัน


นอกจากนี้การหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีอันตรายในช่วงตั้งครรภ์ยังเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาของทารกในครรภ์ด้วย การหลีกเลี่ยงสิ่งอันตรายเช่นการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้สารเสพติดอื่นๆ สามารถป้องกันการเกิดพิษในทารกในครรภ์และลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาแต่ก็ยังควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์เพื่อความปลอดภัยในการตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์อย่างเหมาะสม


การหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีอันตรายในช่วงตั้งครรภ์ยังสามารถช่วยให้ทารกในครรภ์เจริญเติบโตและพัฒนาได้ดีขึ้นด้วย เช่นการลดการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ของแม่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความบกพร่องทางร่างกายและพัฒนาการทางสมองของทารกในครรภ์ได้ดีขึ้น การรักษาสุขภาพที่ดีในแม่ซึ่งรวมถึงการบริโภคอาหารที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และการพักผ่อนให้เพียงพอยังเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาของทารกในครรภ์ด้วย

Reference

1. Teixeira, J. M., Fisk, N. M., & Glover, V. (1999). Association between maternal anxiety in pregnancy and increased uterine artery resistance index: cohort based study. Bmj, 318(7177), 153-157. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC27607/ 

2. Field, T., Diego, M., Hernandez-Reif, M., Schanberg, S., & Kuhn, C. (2003). Massage therapy effects on intrauterine growth and prematurity: A preliminary report. Infant Behavior and Development, 26(3), 259-272. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016363830300030X 

3. Khianman, S., Pattanittum, P., & Thinkhamrop, J. (2015). Relaxation therapy for preventing and treating preterm labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, (9). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7038199/ 

4. Yali, A. M., & Lobel, M. (1999). Stress-resistance resources and coping in pregnancy. Anxiety, Stress & Coping, 12(4), 333-346. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10615809908249327 

5. Wadhwa, P. D., Sandman, C. A., Porto, M., Dunkel-Schetter, C., & Garite, T. J. (1993). The association between prenatal stress and infant birth weight and gestational age at birth: A prospective investigation. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 169(4), 858-865. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/000293789390601O