สภาวะที่อาจเกิดขึ้นในการให้น้ำนมแม่ช่วงแรก

สภาวะที่อาจเกิดขึ้นในการให้น้ำนมแม่ช่วงแรก

การให้น้ำนมแม่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของทั้งแม่และทารกในช่วงแรกเริ่มของชีวิต แต่ก็มีสภาวะบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่ให้น้ำนม ดังนี้


ความอ่อนแอของร่างกายของแม่

ในช่วงเริ่มต้นของการให้น้ำนม แม่อาจมีร่างกายที่ยังไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะทำหน้าที่ให้น้ำนมได้ดีพอ ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในการให้น้ำนมลดลงได้

การป่วยของแม่
ถ้าแม่ป่วยในช่วงการให้น้ำนม อาจทำให้ร่างกายของแม่ไม่สามารถสร้างน้ำนมได้อย่างเต็มที่ หรือเมื่อแม่รักษาตัวด้วยยาบางชนิด อาจทำให้น้ำนมมีสารพิษ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทารกได้

ข้อบกพร่องทางสมอง
สภาวะนี้อาจเกิดขึ้นได้หลังจากทารกเกิดแล้ว แต่ก่อให้เกิดอาการหน้ามืด เหนื่อยล้า หรือแม้แต่ชักเพียงแค่มีการให้น้ำนมอย่างผิดปกติ

การป้องกันสภาวะในการให้น้ำนม

 1. การดูแลสุขภาพ
  การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม เช่น การออกกำลังกายและการกินอาหารที่เพียงพอ สามารถช่วยเสริมสร้างร่างกายของแม่ให้แข็งแรง
 1. การสังเกตอาการของทารก
  การสังเกตอาการของทารก เช่น การดูแลอุณหภูมิร่างกาย การตรวจสุขภาพของทารกโดยแพทย์ เป็นสิ่งที่สำคัญในการตรวจจับสภาวะในการให้น้ำนมได้เร็วที่สุด

 2. การให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
  การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น พยาบาลที่ปรึกษาด้านการให้น้ำนม หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแม่และทารก เป็นอีกวิธีที่ช่วยป้องกันสภาวะในการให้น้ำนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. การปฏิบัติตามหลักการให้น้ำนม
  การปฏิบัติตามหลักการให้น้ำนมอย่างถูกต้อง เช่น การให้น้ำนมตามความต้องการของทารก การทำความหลังจากการให้น้ำนม และการเลี้ยงทารกในท่าที่ถูกต้อง สามารถช่วยป้องกันสภาวะในการให้น้ำนมได้


การให้น้ำนมแม่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของทั้งแม่และทารกในช่วงแรกเริ่มของชีวิต แต่ต้องมีการดูแลและป้องกันสภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย โดยการดูแลสุขภาพให้ดี การสังเกตอาการของทารก การให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และการปฏิบัติตามหลักการให้น้ำนมอย่างถูกต้อง

Reference

 1. “Breastfeeding and the risk of sudden infant death syndrome” by Hauck et al. published in Pediatrics in 2011. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/128/1/e103
 2. “Breastfeeding and the Risk of Allergic Disease or Food Allergy: A Systematic Review of Prospective Cohort Studies” by Lodge et al. published in Pediatrics in 2012. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2012/06/12/peds.2011-3081
 3. “Breastfeeding and cognitive development: a meta-analysis” by Quigley et al. published in Pediatrics in 2012. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/129/3/e827
 4. “Breastfeeding and the Risk of Childhood Leukemia: A Meta-analysis” by Zhang et al. published in Public Health Reports in 2015. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4534015/
 5. “The association between breastfeeding and childhood obesity: a meta-analysis” by Harder et al. published in Pediatrics in 2005. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/115/5/e463