การพัฒนาของทารกในครรภ์ในช่วง 25-28 สัปดาห์

การพัฒนาของทารกในครรภ์ในช่วง 25-28 สัปดาห์

ในช่วงการตั้งครรภ์ 25-28 สัปดาห์ ทารกได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญในการพัฒนาที่มีผลต่อการเติบโตและการพัฒนาของร่างกายและสมอง ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทารกได้แนะนำ พัฒนาการของทารกในช่วงนี้อาจประกอบด้วย

1. การเติบโตของร่างกาย
ทารกมีน้ำหนักประมาณ 1.1 กิโลกรัมและยาวประมาณ 35 เซนติเมตร ส่วนสูงประมาณ 27 เซนติเมตร เขามีขนาดเท่ากับผลองุ่น

2. การพัฒนาทางสมอง
ในช่วงนี้ สมองของทารกเริ่มมีการพัฒนาเป็นพิเศษ ระบบประสาทกำลังพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทารกเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ฉับไวขึ้น อาจทำให้คุณรู้สึกถึงการกระตุ้นหรือการเต้นของทารกเมื่อเขาเริ่มเคลื่อนไหว

3. การพัฒนาทางประสาท
ทารกในช่วงนี้เริ่มมีการพัฒนาเส้นประสาท และเริ่มมีการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทในสมอง

4. การพัฒนาของระบบทางเดินอาหาร
ทารกเริ่มมีการสร้างกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ นอกจากนี้ เขายังเริ่มมีการดูดซึมสารอาหารผ่านทางเส้นเลือดและมีการสร้างกระดูกที่แข็งแรงขึ้น

5. การพัฒนาของระบบทางเดินหายใจ
ทารกในช่วงนี้เริ่มมีการสร้างปอดและเส้นทางหายใจ และเริ่มมีการหายใจแบบได้รับอากาศ เขายังเริ่มมีการสร้างเสียงที่เป็นเสียงร้องเพื่อสื่อสาร

6. การพัฒนาการกินอาหาร
ทารกเริ่มมีการเคลื่อนไหวและการดูดมดลูกเพื่อรับประทานอาหารจากท้องแม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ เขายังไม่สามารถรับประทานอาหารเหมือนที่คุณรับประทานได้ จึงต้องพึ่งพาร่างกายของคุณในการให้เขาได้รับสารอาหารที่เหมาะสม

7. การพัฒนาการมองเห็น
ทารกในช่วงนี้สามารถมองเห็นได้แต่ยังไม่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน เขายังไม่มีความสามารถในการเห็นสีและรู้จักวัตถุต่างๆ แต่เขาสามารถตอบสนองกับแสงได้แล้ว

การดูแลสุขภาพของทารกในช่วงต้นของการตั้งครรภ์นั้นสำคัญอย่างยิ่ง คุณแม่ควรดูแลสุขภาพของคุณแม่เองและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นตลอดการตั้งครรภ์

Reference

1. “Fetal brain development and lifelong health” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5405616/ 

2. “Fetal lung development” (2016) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4860975/ 

3. “Fetal visual development” (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5986529/ 

4. “Fetal gastrointestinal development” (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606892/ 5. “Fetal auditory development” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6521508/