การพัฒนาของทารกในครรภ์ในช่วง 13-16 สัปดาห์

การพัฒนาของทารกในครรภ์ในช่วง 13-16 สัปดาห์

ในช่วง 13-16 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ทารกจะเริ่มมีความสามารถในการเคลื่อนไหวมากขึ้น และมีการพัฒนาทางกายภาพและสมองที่สำคัญ โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. การเจริญเติบโตทางกายภาพ
ทารกจะมีขนาดประมาณ 9-10 ซม. และน้ำหนักประมาณ 70-100 กรัม โดยมีการเจริญเติบโตทั่วไปที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ต้นขาและแขน และมีการพัฒนาของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อเตรียมพร้อมในการเคลื่อนไหวต่อไป

2. การพัฒนาสมอง
ทารกในช่วงนี้มีการพัฒนาสมองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเรียนรู้และปรับตัวตามสิ่งที่มองเห็นและได้ยิน เช่น ทารกจะเคลื่อนตาเพื่อตามแสง และมีการแยกแยะเสียงที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบประสาทที่สำคัญ เพื่อช่วยให้ทารกมีความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวและสมองเป็นอย่างดี

3. การพัฒนาระบบทางเดินหายใจ
ทารกในช่วงนี้จะมีการพัฒนาทางระบบทางเดินหายใจ โดยมีการเตรียมพร้อมสำหรับการหายใจเองหลังจากเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ

4. การพัฒนาระบบทางเดินปัสสาวะ
ทารกในช่วงนี้จะมีการพัฒนาระบบทางเดินปัสสาวะ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขับถ่ายปัสสาวะหลังจากเกิดขึ้น

5. การพัฒนาระบบทางเดินทางเดิน
ทารกในช่วงนี้จะมีการพัฒนาระบบทางเดินทางเดิน โดยมีการเรียนรู้และปรับตัวในการเดิน และมีการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินในอนาคต

6. การพัฒนาระบบศีรษะและใบหน้า
ทารกในช่วงนี้จะมีการพัฒนาระบบศีรษะและใบหน้า โดยมีการเรียนรู้และปรับตัวในการหันหน้าไปยังเสียงและแสง และมีการพัฒนาระบบการแสดงอารมณ์ที่ดีขึ้น

7. การพัฒนาระบบทางเดินเลือดและหัวใจ
ทารกในช่วงนี้จะมีการพัฒนาระบบทางเดินเลือดและหัวใจ โดยมีการเตรียมพร้อมสำหรับไหลเข้าสู่ร่างกายและการทำงานของหัวใจ


สรุปได้ว่า ในช่วง 13-16 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ทารกมีการพัฒนาทางกายภาพและสมองที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเกิดและการเติบโตต่อไปในอนาคต

Reference

1. “Fetal development: research on brain and behavior, environmental influences, and emerging technologies” by Curt A. Sandman, Elysia Poggi Davis, Laura Glynn, and Calvin J. Hobel. (2009) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2791716/ 

2. “The Fetal Origins of Adult Disease: A Narrative Review of the Epidemiological Literature” by David J.P. Barker. (2007) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1948078/ 

3. “Fetal Development: A Psychobiological Perspective” by Dieter Wolke and Michael E. Lamb. (1993) URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8624.1993.tb02985.x 

4. “Fetal Development” by Steven R. Barlow and Richard W. Lieber. (1990) URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278591905800825 5. “Fetal Growth and Development: Role of Nutritional Factors” by Barbara Abrams and Carl Keen. (1999) URL: https://academic.oup.com/ajcn/article/70/3/444s/4714979