เก็บนมแม่ในตู้เย็นแบบไหน? ที่เหมาะสม 

เก็บนมแม่ในตู้เย็นแบบไหน? ที่เหมาะสม

การจัดเก็บนมแม่ในตู้เย็นเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับแม่ที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารที่ดีและเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการจัดเก็บนมแม่ในตู้เย็นอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพและความสดของนม ดังนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการจัดเก็บนมแม่ในตู้เย็นแบบที่เหมาะสมอย่างละเอียด

 1. เลือกตู้เย็นที่มีช่องเก็บนมแม่
  การเลือกตู้เย็นที่มีช่องเก็บนมแม่จะช่วยให้การจัดเก็บนมแม่ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากช่องเก็บนมแม่มักมีการออกแบบเฉพาะสำหรับจัดเก็บนมแม่เท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาบริเวณที่จัดเก็บที่เหมาะสม
 2. ใช้ภาชนะที่เหมาะสม
  การเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมจะช่วยให้การจัดเก็บนมแม่ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ภาชนะที่เหมาะสมควรมีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณนมแม่ที่จะเก็บ และต้องมีฝาปิดแน่นเพื่อป้องกันการรั่วไหลและความเสียหายของนมแม่
 3. จัดเก็บนมแม่ในตู้เย็น
  เมื่อมีภาชนะที่เหมาะสมแล้ว การจัดเก็บนมแม่ในตู้เย็นจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 • ทำความสะอาดภาชนะก่อนจัดเก็บนมแม่ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเข้ามาติดตัวในนมแม่
 • นำนมแม่ที่สะอาดมาใส่ภาชนะ และปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกันการรั่วไหลและความเสียหายของนมแม่
 • จัดเรียงภาชนะให้เป็นลำดับตามวันที่เก็บ โดยจะเรียงลำดับจากวันที่ใกล้ที่สุดไปยังวันที่เก็บไปแล้วมากที่สุด เพื่อให้เราสามารถนำนมแม่ที่เก็บไว้อยู่ในตู้เย็นมาใช้งานตามลำดับได้อย่างถูกต้อง
 • อย่าเก็บนมแม่ไว้ในตู้เย็นนานเกินไป ให้เปลี่ยนนมแม่ที่เก็บไว้อยู่ในตู้เย็นทุก ๆ 24 ชั่วโมง หรือตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 1. จัดเก็บตู้เย็นอย่างถูกต้อง
  การจัดเก็บตู้เย็นอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้เราสามารถเก็บนมแม่ได้อย่างปลอดภัยและตรงตามความต้องการของลูก เราควรจัดตู้เย็นให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บนมแม่ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บนมแม่ควรอยู่ที่ประมาณ 0-4 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บนมแม่ได้นานขึ้น นอกจากนี้เราควรเปิดปิดตู้เย็นอย่างถูกต้อง เพื่อลดการสูญเสียความเย็นในตู้เย็น
 1. ไม่เก็บอาหารและเครื่องดื่มในตู้เย็นเดียวกันกับนมแม่
  การเก็บอาหารและเครื่องดื่มในตู้เย็นเดียวกันกับนมแม่อาจทำให้นมแม่สูญเสียความสดของมันได้ นอกจากนี้เมื่อเราเปิดปิดตู้เย็นอาจทำให้นมแม่เสียหายได้
 2. ไม่ใช้ตู้เย็นเก่าหรือชำรุด
  การใช้ตู้เย็นเก่าหรือชำรุดอาจทำให้การจัดเก็บนมแม่ไม่ปลอดภัย และอุณหภูมิของตู้เย็นไม่เหมาะสมสำหรับการเก็บนมแม่ ดังนั้นในการจัดเก็บนมแม่ให้มีคุณภาพและปลอดภัย ควรเลือกใช้ตู้เย็นที่มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

Reference

 1. “The effect of refrigeration on the bacterial load in expressed breast milk” by Jacqueline Hewlett and Amal Sami, published in the Journal of Human Lactation in 2013. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0890334412474102
 2. “Refrigerator storage of expressed human milk in neonatal intensive care units” by Nancy J. Wight and colleagues, published in the Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing in 2010. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0884217516300617
 3. “Guidelines for the storage of breast milk in the home and child care setting” by Ruth A. Lawrence and colleagues, published in Pediatrics in 2005. URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/115/3/496.short
 4. “The effect of storage time and temperature on the microbiological quality of human milk” by Wendy H. Oddy and colleagues, published in the Journal of Food Protection in 2001. URL: https://meridian.allenpress.com/jfp/article/64/3/297/170170/The-Effect-of-Storage-Time-and-Temperature-on-the
 5. “Effects of refrigeration on the quality of expressed breast milk: a systematic review and meta-analysis” by Yong-Rhee Roh and colleagues, published in the Archives of Disease in Childhood – Fetal and Neonatal Edition in 2018. URL: https://fn.bmj.com/content/103/6/F520