การพัฒนาการรับรู้และอารมณ์ของทารกหลังคลอด

การพัฒนาการรับรู้และอารมณ์ของทารกหลังคลอด

ทารกหลังคลอดยังไม่มีการรับรู้เหมือนเด็กๆ ที่มีอายุมากขึ้น แต่มีบางความรู้สึกและการตอบสนองเบื้องต้นที่เป็นลักษณะเด่นของวัยนี้

การรับรู้ของทารกหลังคลอด

 • สามารถมองเห็นได้จากการเลี้ยงนมแม่ว่าอยู่ในสภาวะความสงบสุข หรือว่าต้องการอะไร
 • สามารถแยกแยะเสียงเสียงพูดและเสียงเพลงได้
 • สามารถรับรู้แสงและเงา
 • สามารถจับและถือได้ แต่ยังไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้

การจัดการความรู้สึกของทารกหลังคลอด

 • มักจะมีอารมณ์รู้สึกอย่างเดียวเช่น ความสุข, เหงา, หรือหงุดหงิด
 • สามารถสะกดสิ่งที่มีลักษณะดึงดูดความสนใจได้ เช่น เสียงดนตรีหรือสิ่งของที่สวยงาม
 • การสัมผัสที่อบอุ่นและการปลอบโยนจะช่วยเพิ่มความสบายใจและลดความเครียดของทารก


การติดต่อสื่อสารและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการรับรู้และการจัดการความรู้สึกของทารกหลังคลอด การให้เวลาและความสนใจในการสนทนาและการปลูกฝังความเชื่อมั่นในตัวเองจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาของทารกในระยะยาว นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาการรับรู้และการจัดการความรู้สึกของทารกหลังคลอดอย่างต่อเนื่องตามดังนี้

การรับรู้ของทารกอายุ 1-3 เดือน

 • สามารถเห็นสีชัดเจนและรู้จักใบหน้า
 • สามารถสังเกตเสียงจากต่างๆ เช่น เสียงพูด, เสียงดนตรี และเสียงดัง
 • มีการพยายามพูดคำเดี่ยว ๆ

การจัดการความรู้สึกของทารกอายุ 1-3 เดือน

 • มีการระบายอารมณ์เบื้องต้น โดยอาจห้าวหรือร้องไห้
 • สามารถสร้างความสบายใจจากการมอบความรัก

การรับรู้ของทารกอายุ 4-6 เดือน

 • สามารถลุกขึ้นนั่งได้เองและควบคุมการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น
 • สามารถเห็นระยะไกลของสิ่งของและสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่นได้
 • มีการพยายามพูดคำศัพท์เดี่ยว ๆ เช่น พูด “มาม่า” หรือ “น่ารัก”

การจัดการความรู้สึกของทารกอายุ 4-6 เดือน

 • สามารถสื่อสารความต้องการได้
 • สามารถสร้างความสนใจในสิ่งต่างๆ เช่น การเล่นกับของเล่น

การรับรู้ของทารกอายุ 7-9 เดือน

 • สามารถลุกขึ้นตั้งตัวและเดินตามได้
 • มีการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของในโลกรอบตัว
 • สามารถเข้าใจคำพูดอย่างเบื้องต้น และสามารถเลียนเสียงเพื่อสื่อสารกับผู้ใหญ่ได้

การจัดการความรู้สึกของทารกอายุ 7-9 เดือน

 • มีการแสดงอารมณ์ที่ชัดเจนขึ้น
 • สามารถสร้างความสนใจในสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น
 • การสื่อสารกับผู้ใหญ่จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการรับรู้และการจัดการความรู้สึกของทารก

การรับรู้ของทารกอายุ 10-12 เดือน

 • สามารถใช้คำพูดเพื่อสื่อสารความต้องการได้เป็นอย่างดี
 • มีการเรียนรู้การเล่นแบบสมมุติและการนำสิ่งของมาต่อกัน
 • มีการเข้าใจและสังเกตการกระทำของผู้อื่นและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ

การจัดการความรู้สึกของทารกอายุ 10-12 เดือน

 • มีการแสดงอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ความสุข
 • มีการแสดงความสนใจในสิ่งต่างๆ
 • มีการแสดงอารมณ์ต่างๆ เช่น ความสนุกสนาน, ความตื่นเต้น หรือความรู้สึกกลัว
 • การสื่อสารกับผู้ใหญ่จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการรับรู้และการจัดการความรู้สึกของทารกในระยะยาว


การพัฒนาการรับรู้และการจัดการความรู้สึกของทารกหลังคลอดเป็นกระบวนการที่ต้องการเวลาและความอดทนจากผู้ดูแล เนื่องจากทารกต้องได้รับการดูแลและการสนับสนุนในการเรียนรู้ตลอดเวลา การให้ความสนใจและความรักให้กับทารกจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการรับรู้และการจัดการความรู้สึกของทารกให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสมกับอายุของทารก

Reference

1. “Infants’ Perception of Object Motion During Smooth Pursuit Eye Movements” by J. von Hofsten and K. Rosander (2007) – https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0306312706078468 

2. “Emotion Regulation in Infancy: The Role of Developmental and Individual Differences” by S. S. Calkins and K. A. Dedmon (2000) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2741869/ 3. “The Development of Emotion Regulation: Implications for Child Adjustment” by M. K. Shields and A. Cicchetti (1997) – https://psycnet.apa.org/record/1997-04535-004