การพัฒนาการสื่อสารของทารกหลังคลอด

การพัฒนาการสื่อสารของทารกหลังคลอด

ทารกหลังคลอดจะเริ่มต้นสื่อสารด้วยการแสดงอารมณ์และการร้องเพลงหรือแสดงความรู้สึกด้วยเสียงคล้ายคำพูด โดยทั่วไปแล้ว เด็กแรกเกิดจะมีเสียงที่ไม่มีความหมายเป็นส่วนใหญ่ เช่น ตั้งแต่เสียงที่เกิดจากการรู้สึกหิวจนไปจนถึงเสียงของการนอนหลับ


ทารกอายุประมาณ 1-3 เดือน เขาจะเริ่มแสดงอารมณ์ออกมาโดยเฉพาะเมื่อเขาต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่พอใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การร้องเพลงหรือเสียงดังของการร้องไห้เมื่อต้องการทานนมหรือเมื่อต้องการเปลี่ยนผ้าอ้อม


ช่วงอายุประมาณ 6-9 เดือน เขาจะเริ่มเรียนรู้การใช้คำพูดโดยจะพยายามจำแนกเสียงของคำพูดและพยายามพูดตามเสียงของผู้ใหญ่ ทารกจะเรียนรู้การใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายเช่น ชี้มือเพื่อบอกว่าต้องการสิ่งนั้น และการใช้ภาษามือเพื่อสื่อความหมายเบื้องต้น


เมื่อทารกมีอายุประมาณ 12 เดือน เขาจะเริ่มพูดคำพูดเบื้องต้นเช่น “มา” “ไป” “อยู่” และ “ไม่” โดยส่วนใหญ่จะเป็นคำพูดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น ของเล่นหรือการเดิน


ทารกมีอายุประมาณ 18 เดือน เขาจะมีความสามารถในการสื่อสารแบบคำพูดมากขึ้น โดยเริ่มจะพูดคำพูดที่มีความหมายมากขึ้น เช่น “หมวก” “กินข้าว” และ “นอนหลับ” เขายังสามารถเข้าใจคำพูดที่ผู้ใหญ่พูดได้บ้าง และจะพยายามค้นหาคำใหม่เพิ่มเติม


เมื่อทารกมีอายุประมาณ 2 ปี เขาจะมีความสามารถในการสื่อสารด้วยประโยคเดี่ยวๆ โดยพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการหรือความต้องการของเขา เช่น “ขอนม” “อยากเล่น” และ “อยากไปห้องน้ำ” เขายังสามารถใช้ภาษามือเพื่อสื่อความหมายเบื้องต้นได้อีกด้วย


เมื่อทารกมีอายุประมาณ 3-4 ปี เขาจะเริ่มเข้าใจประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีความสามารถในการสื่อสารแบบสองทาง โดยเขาจะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และความหมายของคำบอกเล่าเรื่องราว นอกจากนี้ เขายังสามารถใช้ภาษาภาษาต่างประเทศที่เขาได้ยินมาก่อนเพื่อสื่อสารกับผู้ใหญ่ที่พูดภาษานั้นได้บ้าง


อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการสื่อสารของทารกจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา

Reference

1. “Maternal nutrition and fetal development” (2008) by Michael E. Symonds and Ian Bloor: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2528854/ 

2. “The role of maternal nutrition in the programming of chronic disease” (2012) by Susan E. Ozanne and Mark A. Hanson: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3288253/ 

3. “Effects of maternal nutrition on fetal growth and implications for livestock producers” (2016) by P. J. Ford and S. E. Freetly: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4948945/ 

4. “Maternal diet and infant cognitive and behavioral development” (2018) by Lisa G. Smithers, Jaimie-Lee Maple-Brown, and Vicki L. Clifton: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6172356/ 

5. “Maternal nutrition and fetal growth” (2020) by Antje Horsch and Berthold Koletzko: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7068517/