การพัฒนาระบบตาของทารกในครรภ์

การพัฒนาระบบตาของทารกในครรภ์

การพัฒนาระบบตาของทารกในครรภ์เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตและพัฒนาของทารกในครรภ์ ระบบตาของทารกในครรภ์เริ่มพัฒนาตั้งแต่ช่วงเดือนที่ 4 ของการตั้งครรภ์ และพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกิดเป็นระบบตาแบบสมบูรณ์ในช่วงประมาณเดือนที่ 9-10 ของการตั้งครรภ์


ในช่วงแรกของการพัฒนาระบบตา ทารกในครรภ์จะมีแต่ส่วนที่เป็นชั้นผิวของตา และยังไม่มีส่วนของตาที่เป็นเนื้อเยื่อสมองที่เชื่อมต่อกับสายตา จนกระทั่งเดือนที่ 6-7 ของการตั้งครรภ์ เมื่อส่วนของเนื้อเยื่อสมองที่เชื่อมต่อกับสายตาเริ่มพัฒนาขึ้นมา จึงทำให้ทารกในครรภ์สามารถเห็นแสงได้ โดยระบบตาของทารกในครรภ์จะตอบสนองต่อแสงด้วยการเคลื่อนตัวหรือเปลี่ยนทิศทางตา แต่ยังไม่สามารถมองเห็นรูปภาพได้

 
จนกระทั่งเดือนที่ 8-9 ของการตั้งครรภ์ ที่ระบบตาของทารกในครรภ์สามารถมองเห็นรูปภาพเบื้องต้นได้ เช่น สายตาของทารกในครรภ์สามารถมองเห็นแสงและเงาได้ และสามารถจับตามไปกับวัตถุ

Reference

1. “Fetal Vision: A Review of the Literature” by G. Arora et al. (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5942929/ 

2. “Fetal visual stimulation: a review of the visual sensory pathway” by C. Anzalone et al. (2018) – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876382017312079 

3. “Fetal vision: what the fetus can see” by S. C. Lin et al. (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6093167/ 

4. “Prenatal visual experience and postnatal development” by J. Frasnelli et al. (2011) – https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2011.00323/full 

5. “Fetal Vision and Eye Development” by M. A. Diaz-Cascajo et al. (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6030588/