การเติบโตของทารกในครรภ์

การเติบโตของทารกในครรภ์

การเติบโตของทารกในครรภ์จะมีขึ้นแต่ละสัปดาห์ โดยจะเริ่มต้นจากเซลล์ที่ถูกผสมเข้าด้วยกันในการสร้างทารก จนกระทั่งเป็นทารกแรกเกิดที่มีความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร และน้ำหนักประมาณ 2-3 กิโลกรัม

หลังจากนั้น ทารกจะเติบโตต่อไปโดยมีการพัฒนาทุกระบบของร่างกาย เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบต่างๆ อื่นๆ ทำให้ทารกมีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะเกิดมาใช้ชีวิตนอกครรภ์

การเติบโตของทารกในครรภ์จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่

1. ช่วง 3 เดือนแรก (ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-12)
ทารกจะมีการเติบโตและพัฒนาระบบอวัยวะต่างๆ เช่น ต่อมน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และเริ่มมีการสร้างระบบประสาท น้ำหนักของทารกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30 เปอร์เซนต์

2. ช่วง 3 เดือนต่อไป (ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 13-28)
ทารกจะมีการเติบโตเร็วขึ้นและมีความสมบูรณ์มากขึ้น เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ เช่น ไต ตับ หัวใจ

3. ช่วง 3 เดือนสุดท้าย (ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 29-40)
ทารกจะมีการเติบโตเร็วขึ้นอีกครั้ง และเตรียมพร้อมสำหรับการเกิด เช่น ทารกจะหมุนหัวลง เตรียมพร้อมสำหรับการเจาะจง และอาจมีการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น เตะ กระแทกมือและเท้า

สำหรับการเติบโตของทารกในครรภ์ นอกจากการเติบโตของตัวทารกแล้ว ยังมีการพัฒนาของร่างกายของแม่ด้วย เช่น มีการเพิ่มน้ำหนัก การขยับได้ลำบาก เป็นต้น 


นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพของแม่และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สำหรับทารกและแม่ จะส่งผลต่อการเติบโตของทารกในครรภ์อย่างมาก ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์และดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดตลอดการตั้งครรภ์

Reference

1. “Fetal development and maternal-fetal circulation” by Alfonso Martínez and José Luis Bartha (2014): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956586/ 

2. “Prenatal Development: How Your Baby Grows During Pregnancy” by Mayo Clinic Staff (2020): https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/prenatal-development/art-20045982 

3. “Fetal Development” by the American College of Obstetricians and Gynecologists (2021): https://www.acog.org/womens-health/faqs/fetal-development 

4. “Prenatal Development Stages” by the University of Utah Health (2021): https://healthcare.utah.edu/healthlibrary/related/doc.php?type=85&id=P01235 5. “Fetal growth and development” by the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (2013): https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/patients/patient-information-leaflets/pregnancy/pi-fetal-growth-and-development.pdf