การพัฒนาของทารกในครรภ์ในช่วง 37-40 สัปดาห์

การพัฒนาของทารกในครรภ์ในช่วง 37-40 สัปดาห์

ในช่วง 37-40 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ทารกจะเริ่มเตรียมตัวเพื่อการเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ โดยมีการพัฒนาต่อไปนี้

1. การเจริญเติบโต
ทารกมีน้ำหนักประมาณ 2.5-3 กิโลกรัมและสูงประมาณ 48-53 เซนติเมตรในช่วง 37-40 สัปดาห์ ทารกยังมีการเติบโตต่อไปเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตนอกครรภ์

2. การพัฒนาสมองและระบบประสาท
ทารกมีการพัฒนาสมองและระบบประสาทในช่วง 37-40 สัปดาห์ โดยมีการสร้างเซลล์สมองใหม่และเชื่อมต่อระบบประสาทในต่างๆ ของร่างกาย

3. การเตรียมตัวสำหรับการเจริญเติบโตนอกครรภ์
ทารกมีการเตรียมตัวสำหรับการเจริญเติบโตนอกครรภ์ โดยมีการสร้างไขกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อให้ทารกสามารถเคลื่อนไหวและเดินได้

4. การสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
ทารกมีการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อหรือโรคต่างๆ หลังจากเกิดขึ้น

6. การเตรียมตัวสำหรับการหายใจ
ทารกมีการเตรียมตัวสำหรับการหายใจเมื่อเกิดขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบทางเดินหายใจสามารถหายใจเองได้

7. การพัฒนาการเห็นและการได้ยิน
ทารกมีการพัฒนาการเห็นและการได้ยินในช่วง 37-40 สัปดาห์ โดยมีการสร้างเซลล์แสงสีและเซลล์ประสาททางประสาทตาเพื่อช่วยในการมองเห็นและการได้ยิน

8. การเตรียมตัวสำหรับการเกิด
ทารกมีการเตรียมตัวสำหรับการเกิด โดยมีการสร้างฮอร์โมนที่ช่วยเร่งการเกิด

สรุปได้ว่า ในช่วง 37-40 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ทารกมีการพัฒนาต่อไปเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเกิดขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหายใจ การเห็นและการได้ยิน และการเตรียมตัวสำหรับการเกิด

Reference

1. Golan, A., Nsair, S., & Dekel, N. (2017). Fetal Development: From Embryo to Newborn. Rambam Maimonides Medical Journal, 8(4), e0027. URL:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5721243/ 

2. Gluckman, P. D., & Hanson, M. A. (2006). Developmental Origins of Health and Disease. Cambridge University Press. URL: https://www.cambridge.org/core/books/developmental-origins-of-health-and-disease/FFC738A3A3F55F3DB6F2CB54E1F99FE4 

3. Kozuma, S., & Takahashi, T. (2019). Fetal Development. In Maternal-Fetal Medicine (pp. 17-28). Springer, Singapore. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-2364-5_2 

4. Wigglesworth, J. S. (2004). Fetal and neonatal lung development. Pediatric and Developmental Pathology, 7(1), 5-13. URL: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1007/s10024-003-3018-7 5. Reister, F., Frank, H. G., & Kingdom, J. C. (2017). Fetal growth restriction: current knowledge. Archives of Gynecology and Obstetrics, 295(5), 1061-1077. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00404-017-4337-8